Při kliknutí na mapu se Vám zvětší ta část, ve které takto učiníte.