Elektronická podatelna

 1. Adresa elektronické podatelny:  .
   
 2. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Obecního úřadu Fryčovice určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:
  Sériové číslo certifikátu Jméno zaměstnance Funkce Platnost od Platnost do
  70525 Ing. Jiří Volný starosta 02.03.2006 02.03.2007
  70529 Kateřina Matušková referent 02.03.2006 02.03.2007
  73023 Hana Bílková referent 07.03.2006 07.03.2007
  73026 Jana Nevludová referent 07.03.2006 07.03.2007

   

 3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafické formáty)
    
 4. Seznam povolených typů nosičů dat:
  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  • cd se souborovým systémem ISO9660
    
 5. Adresa umístění elektronické podatelny:
  • 739 45 Fryčovice 83
    
 6. Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli po zaevidování zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

  Vaše elektronické podání bylo přijato dne..., v...hod, ... minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ....
  Elektronická podatelna Obecního úřadu Fryčovice

  Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Fryčovice.

   

 7. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

  V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, netypické řezy písma a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesilateli zasláním datové zprávy s vysvétlením příčiny nepřijetí.

   

 8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny volejte na tel. č. 558 668 119.

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Pátek 16.11.

10 °C

-1 °C

Sobota 17.11.

9 °C

-2 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

 • Novinky pomocí RSS

  Čtěte aktuální články pomocí RSS

 • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.