Elektronická podatelna

 1. Adresa elektronické podatelny:  .
   

   

 2. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafické formáty)
    
 3. Seznam povolených typů nosičů dat:
  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  • cd se souborovým systémem ISO9660
    
 4. Adresa umístění elektronické podatelny:
  • 739 45 Fryčovice 83
    
 5. Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli po zaevidování zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

  Vaše elektronické podání bylo přijato dne..., v...hod, ... minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ....
  Elektronická podatelna Obecního úřadu Fryčovice

  Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Fryčovice.

   

 6. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

  V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, netypické řezy písma a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesilateli zasláním datové zprávy s vysvétlením příčiny nepřijetí.

   

 7. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny volejte na tel. č. 558 668 119.

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Pondělí 22.07.

29 °C

13 °C

Úterý 23.07.

31 °C

14 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

 • Novinky pomocí RSS

  Čtěte aktuální články pomocí RSS

 • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.