Klub seniorů

Klub seniorů - Jarní posezení

18. března 2016, 10.43 | Jarní posezení

Zima pozdním sněhem dotahuje sliby , kterým nedostála a zůstala dětem dlužna. Dřímajícímu předjaří proklouzl první vzdech a do Klubu seniorů ve Fryčovicích už 9. března jemně dýchlo jaro. Jarní měsíce jsou neomylně spojovány se zrodem nového života a nabuzením vitálních sil . Nastal čas i v našem klubu pomyslně poděkovat pomalu odstupující zimě a nastartovat setkáním s přáteli novou životní energii , která nám přinese nové inspirace, radost , pozitivní mysl , dobrou náladu a hlavně opráší zimní neduhy.
Společné setkání s tímto tématem , letmým připomenutím MDŽ a účastí šedesáti členů i báječnou večeří , připravenou týmem členek , bylo jasným důkazem, že KS dobře prosperuje a s nastupujícím jarem nabírá nové a progresivní síly.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda Mgr. Jana Polášková - Pohybové ústrojí

16. března 2016, 16.03 | Dýchla na nás předjarní atmosféra, která nás v KS povzbudila novými plány dokonale rozcvičit své tělo. Beseda s paní Mgr. Janou Poláškovou z Ostravy bylo opravdu setkání par excellence. Byla předestřena celá škála jednoduchých cviků na aktivizování zad, správný aktivní sed i rovnováhu páteře s míči overbally . Hovořilo se o významu výběru správné obuvi, možnosti zábavného cvičení prarodičů s vnuky, trekingových holích. Z každé věty přednášející vyvěralo nenásilné poučení , pokyn či dobře míněná rada.Vysoce erudovaný výklad zaměřený na udržení hybností kloubů upoutal každého z padesáti dvou přítomných. Zdálo se nepochopitelné, že uběhla hodina a půl, zodpovídaly se další dotazy a Mgr. Jana Polášková i paní doktorka Dagmar Kovářů, která ji doprovázela, strávily v přátelské atmosféře klubu další příjemné chvíle. Těšíme se na další poučná kvalitní setkání.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Cvičení pro zdraví s Věrkou Moravcovou

29. února 2016, 13.51 | Cvičení pro zdraví s Věrkou Moravcovou

Zima utekla jako voda a jaro pomalu troubí k nástupu. I my dřív narození potřebujeme po zimních měsících posílit, protáhnout a rozproudit tělo.
S paní Věrkou Moravcovou , která dochází do KS již patnáctý rok , naše mnohá nechuť či obava z negativních dopadů zvýšené tělesné zátěže se ihned při prvních cvicích rozplynula. Cviků bylo habaděj, byly jednoduché a směřovaly k docílení celkového uvolnění i k problematickým tělesným partiím.
Sladili jsme tělo i mysl se správným dýcháním, námi již osvědčené cviky zopakovali, naučili se vyhledávat orientační body na rukou. Byly předestřeny i zajímavé alternativní léčebné postupy zakreslováním prstů vedoucí ke koncentracím dobré energie v těle.
Cvičili všichni a kdyby každý z téměř tří desítek přítomných využíval každodenně jen zlomek cviků a postupů , přivítali bychom jarní měsíce zcela fit. Škoda, že šedesát minut rychle uběhlo, příslib paní Věrky Moravcové o další návštěvě platí a my se můžeme těšit na další shledání.
Mgr . Miluše Strakošová

 

 

 

Vzpomínkové odpoledne - Klub seniorů

16. února 2016, 13.17 | Filmové vzpomínky.

V únoru jsme věnovali dvě odpoledne v klubu seniorů vzpomínkám na časy minulé. Přišel nás navštívit pan Zdeněk Ivánek, aby nám ukázal zlomek svého velmi zajímavého a bohatého archívu, který se mu podařilo sestavit ze starých filmů, které ve většině případů pořizoval bývalý ředitel školy pan František Štefek. Po mravenčí práci, převedení do digitální podoby, sestříhání, vyčištění a ozvučení jsme tak mohli zhlédnout záběry od roku 1952.
Se zájmem a nostalgií jsme sledovali a připomínali si jména a tváře lidí, kteří se účastnili brigád třeba na sklizni obilí, při výstavbě kravínů nebo sokolovny. Viděli jsme záběry z oslav 1. máje, z voleb a slavnostních zasedání nebo sokolských Šibřinek.
Děkujeme panu Zdeňkovi Ivánkovi za jeho úsilí o záchranu vzácných filmových záběrů ze života naší obce v minulém století. Budeme se těšit na další setkání, která chystáme zase na druhé pololetí.
Horvath S.

 

 

 

Klub seniorů - Beseda - Baťův kanál

26. ledna 2016, 11.20 | Beseda - Baťův kanál.


20. ledna nadešel očekávaný čas setkání s Mgr. Michalem Kalmanem Ph. D.
Námět přednášky byl předurčen, ale současně s poutavými zážitky čas kvapem ubíhal a téma besedy se postupně rozšiřovalo. S vyprávěním jsme se zastavili v Šanghaji, Kapském městě, navštívili Kambodžu a letmo se dotkli i Zimbabwe.
Mnoho zajímavého jsme se dověděli o rozvojových projektech ve Společnosti přátel Afriky i o spolupráci s univerzitou v Cambridgi.
Zaslouženou pozornost 32 posluchačů si právem přisvojily záběry z mořeplaveckých expedic i zmínka o Michalově firmě Na Plachetnici, která se specializuje na plavby na historických plavidlech. Jeho vedení výchovných a rozvojových projektů je úspěšné. Jako podnikatel svá bádání neopustil- daří se mu obojí.
V cestovatelských záměrech jsme dospěli i k původnímu tématu o Baťově kanálu, kde je rovněž podnikatelsky zainteresován.
Určitě se podaří uskutečnit další přislíbené setkání v klubu. Přejeme Mgr. Kalmanovi, Ph.D. mnoho zdaru v jeho výzkumné i podnikatelské činnosti, těšíme se na další shledání . Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Rozloučení s rokem 2015

12. ledna 2016, 13.38 | Konec roku 2015 jsme zakončili v klubu seniorů dvěma akcemi. Tou první byla tradiční procházka k rybníku u bývalé hájovny a posezení u vánočního stromku. Při této příležitosti nás přišel navštívit bývalý i současný pan starosta. Členky klubu přichystaly výborný guláš a napekly koláče, i ten zákusek byl. Všechno bylo vynikající, což určitě ocenili všichni účastníci.
Druhou akcí, kterou jsme se rozloučili s uplynulým rokem, bylo před silvestrovské posezení. Toto setkání je velmi populární a také účast to potvrdila. O občerstvení i zábavu se postarali členové klubu, za což jim patří velký dík. Nyní si můžeme jenom přát, abychom se v plném zdraví zúčastňovali v co největším počtu podobných akcí i v příštím roce.

Horvath.S.

 

 

 

Senioři - Zájezd do Polska

18. prosince 2015, 10.49 | Po delším čase jsme se vydali 19. listopadu 2015 na předvánoční nákupy do Polska. Tentokrát jsme poprvé zavítali do blízkého Zabelkova, který nás překvapil množstvím stánků s rozmanitým zbožím a hlavně parkovištěm hned v těsném sousedství tržnice. Za poměrně chladného počasí jsme se všichni pustili do nákupu dárků na Vánoce. Tady jsme znovu ocenili blízkost parkoviště a nákupy si hned odnášeli do autobusu a s prázdnýma rukama vraceli pokračovat v utrácení. Pro vyhladovělé a prochladlé zákazníky byla možnost využít teplé občerstvení v místních bufetech, kterých jsme s radostí využívali. S prázdnými peněženkami a plnými taškami jsme se spokojeně vrátili po poledni zpátky domů. Horvath S.

 

 

 

Klub seniorů - Beseda Vietnam

1. prosince 2015, 14.02 | Beseda Vietnam.

Po roce nás v klubu seniorů opět navštívil cestovatel z Brušperka, pan ing. Jiří Homola.
U této příležitosti se ve středu18.listopadu 2015 sešlo více jak třicet posluchačů, aby si vyslechli zajímavé vyprávění o Vietnamu. Krásné snímky z přírodních rezervací, Buddhistických chrámů a měst i vesniček byly doplněny zasvěceným výkladem autora.
Po skončení promítání videa byl čas ještě chvíli posedět, a tak došlo i na dotazy, na které nám autor a cestovatel v jedné osobě rád odpověděl.
Nakonec nám přislíbil, že pokud mu to zdraví dovolí, opět se s námi podělí o zážitky z cest. Budeme se těšit a přejeme ing. Homolovi ještě hodně zdraví a sil na další cestování.


Stanislav Horvath

 

 

 

Klub seniorů - Obecní setkání s důchodci

1. prosince 2015, 13.54 | Setkání s důchodci
Jako každoročně byli všichni občané v důchodovém věku pozváni na tradiční setkání s vedením obce Fryčovice.
V letošním roce se setkání uskutečnilo 23. října 2015 v kulturním sále Obecního domu. Po uvítání paní Miroslavou Šmiřákovou nám své umění předvedly děti z místní mateřské školy. Po přednesení básniček a tanečků se představila děvčata z tanečního souboru Staříč. Vyslechli jsme si zprávu starosty obce pana Leo Volného o tom, co se v obci událo za poslední rok a také plány na další léta.
Následovala volná zábava s poslechem dechové hudby pod vedením Petra Strakoše a vystoupením Blanky Hrubé, Hanky Vyvialové a Davida Skařupy. Své umění ve hře na klarinet předvedla Markéta Pituchová.
Po nesmělých začátcích došlo také na tanec, tradiční večeři a vylosování dárků.
Dárky byly hezké, za což děkujeme všem, kteří je na tuto akci darovali.
V 21 hod byl přistaven autobus, kterým se mohli případní zájemci pohodlně dopravit do svých domovů.
Děkujeme vedení OÚ a komisi ve Fryčovicích a těšíme se na další setkání, nejen se seniory.


Stanislav Horvath

 

 

 

Klub seniorů - návštěva ZŠ Fryčovice

26. října 2015, 15.03 | 30. září 2015 jsme navštívili ZŠ Fryčovice.

 

 

 

Strana výpisu

6

 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Pátek 16.11.

10 °C

-1 °C

Sobota 17.11.

9 °C

-2 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.