Klub seniorů

Předprázdninové setkání

15. srpna 2016, 13.49 | Vítali jsme prázdninové dny společným setkáním, které mělo být vyvrcholením a zakončením prvního pololetí činnosti KS. Třicetistupňové vedro poznamenalo den a přání seniorů opakovaně se setkat v příjemných známých místech, mohlo být splněno.Patnáctá hodina zavelela . Kdo se nebál ze zdravotních důvodů horka , přišel na chatu Jany a Karla Kublákových Mnozí pěšky, jiní kolmo i elektrokolo bylo zaznamenáno. A ti , kteří měli ten den jiná zadání, přišli alespoň na skok . I pozdravení ze Šamorína došlo, protože nezapomněli ani Ti , kteří byli na dovolené v zahraničí .Okolní příroda a vstřícnost majitelů výtečně doplňovala předurčený den .
Hladina rybníka tvořila příjemnou kulisu a ochlazovala horkost dne při opékání .Obsluha jen kmitala , každý ze 4 desítek hostů byl obsloužen dle svých přání.Povídalo,se, vyprávělo a hlavně vzpomínalo...
Pohodové atmosféře se nedalo odolat, ti poslední se loučili s majiteli až v podvečerních hodinách a jejich slovům " Přijďte opět, budete vítáni " v brzké době v KS určitě dostojíme.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Den dětí

20. června 2016, 13.39 | Klub seniorů - Den dětí

V klubu bylo 1. června opět živo. Byl Den dětí, tak proč si vzpomínky neoprášit. Hrály se šipky, muži zavzpomínali na vojenská léta střelbou ze vzduchovky, byla připravena další společenská hra.Vše záleželo na osobním rozhodnutí.
Vytvořila se příležitost k přátelské soutěživosti, být pohotový a soustředěný. Chuť nescházela, elán se našel, do hry se s vehemencí a se ctí zapojili v š i ch n i přítomní.
Kdo potřeboval , oprášil dioptrie a byl ve střehu. Setkání bylo podpořeno neočekávanou zato milou návštěvou " na otočku " paní MUDr. Lindy Srbové.
Soutěžilo se ve dvojicích, při střelbě každý sám za sebe . Vše originálně vymyšleno díky organizátorovi Jirkovi. Bořily se rekordy, někdo víc, jiný míň... Ale vyhráli všichni, kteří podporou veselé nálady podpořili báječnou klubovou sešlost.
Setkání se protáhlo, nikdo nespěchal domů. A tak to má být...
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Den matek a beseda se starostou OÚ

10. června 2016, 08.19 | Návštěva pana starosty v klubu patří vždy k potěšujícím a vzácným setkáním. 18.květen byl mimořádný i v úvodní části. Besedě předcházely gratulace ke Dni matek, vázy na stolech se rozzářily předanými květy.
Následovala beseda. V proslovu pan starosta Leo Volný nastínil větší plánované akce výstavby v obci. Přítomné zaujala zmínka o výstavbě domu seniorů, stranou nezůstala informace o vybudování chodníků Kuběna -Kříž a Chamrád - Chodura . Plánované změny dopravního značení by se kvůli bezpečnosti měly dotknout i změn před KS. Prezentována byla i zmínka o dokončení projektu zahrady v přírodním stylu MŠ a pomníku obětem 2. světové války. Další plány budou spojené s investicemi.
Potěšitelné je, že nás pan starosta ujistil, že se berou na zřetel všechny názory občanů.
Jsme svědky jak se naše obec rok od roku mění k lepšímu , jak je rok od roku zvelebována díky garnituře , jíž pan starosta Leo Volný předsedá a pokračuje ve vizích svých i nedokončených nastínění představitelů obce minulého volebního období. Dík za starostí, čas a práci, aby se nám občanům v obci příjemně žilo a naše ves byla naší chloubou.
Setkání bylo neformální, proběhlo v báječné atmosféře a bylo zakončeno slavnostní večeří, kterou připravil kolektiv klubových členek.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU

18. května 2016, 13.49 | JIŽNÍ MORAVA
Jako každoročně i letos na jaře uskutečnil KS ve Fryčovicích poznávací zájezd po památkách a zajímavých místech v našem blízkém okolí. Tentokrát jsme si vybrali návštěvu poutního místa na Velehradě, kde jsme si prohlédli monumentální baziliku zasvěcenou Slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi.
Kousek od tohoto památného místa se rozkládá expozice " Vodní svět“ v Modré, kterým nás provedla ochotná a dobře informovaná průvodkyně.
Následoval přesun do nepříliš vzdáleného zámku v Buchlovicích a po jeho prohlídce velice chutný oběd v místní restauraci "U Páva".
Potom už následovala cesta domů. Zastavili jsme se ještě ve známém Vlčnově, ale ne na tradiční "Jízdu králů", ale v místním muzeu Lidových pálenic, s jehož historií a vznikem nás seznámil jeden z jeho zakladatelů Mgr. Jiří Severín.
Zakončení zájezdu se uskutečnilo v místě posledních historických „Vlčnovských búd ", kde jsme měli možnost okoštovat zdejší tradiční Vlašský ryzlink. Škoda, že búdy poskytují jenom omezený počet míst. Na všechny účastníky zájezdu se nedostalo, ale po rychlém zahřátí svařeným vínem a pohárkem dobrého vína od jednoho z posledních místních vinařů pana Jaroslava Mošťáka se snad všichni spokojeně a v pořádku vrátili domů.
S. Horvath

 

 

 

Výroční členská schůze KS

9. května 2016, 13.18 | Výroční členská schůze KS 15.dubna 2016 a setkání členů v kulturním sále OÚ bylo radostným setkáním i zhodnocením, kterým se ukončil 22. rok činnosti klubu.
Sváteční hodnotící chvíle přišli podpořit a přijali naše pozvání představitelé obce, ředitelky obou škol i paní doktorky.
Hudební produkce paní MUDr. Marcely Chalupové se svými přáteli povzbudila tanečníky, potěšila i posluchače. Ke spokojenosti přispěla skvělá večeře, bohatá tombola díky štědrým sponzorům byla oceněna vděčnými výherci.
Přispění všech, kteří se zasloužili o bezproblémový chod večera zaslouží poděkování. Dnes už jen fotografie jsou důkazem, že dobrá mysl prostupovala setkání a že chvíle strávené v příjemné pospolitosti byly obohacující a současně se jevily i příjemným startem do roku třiadvacátého.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda s MUDr. Marcelou Chalupovou

27. dubna 2016, 14.53 | 30. března členové KS strávili příjemné setkání s paní doktorkou Marcelou Chalupovou.Náplň besedy byla zadána tématem o obsažnosti zdravotních problémů , forma určena.Diskuze se vedla bez zbytečné uniformity v přátelském a neformálním duchu.Rozdané lístky směřující k obavám z ostychu a zachování anonymity , nebyly vůbec potřeba.První společný písemný dotaz tří pánů , vedený s nadsázkou , nabudil neformální a uvolněnou atmosféru , ve které se poztrácely obavy.Odborně byl paní doktorkou zodpovězen a rozveden každý dotaz. A že jich za hodinu a půl bylo...Hovořilo se o hypertenzi, výběru a podávání léků.Seniory zajímalo předepisování antibiotik i vhodnost nabídky záměny léků pracovníky lékáren.Dotazy směřovaly k borelioze, očkování a prevenci.Nejenže jsme se poučili a informovali se o svých zdravotních nejasnostech, strávili jsme odpoledne v příjemné společnosti a s přáteli.A protože se ještě lék na ztracené mládí nenašel, musíme striktně dodržovat paní doktorkou nastíněné zásady a budou z nás ze všech opět junáci. Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Zábavné odpoledne

5. dubna 2016, 14.01 | Zábavné odpoledne v KS

Člověk je od přírody tvor soutěživý.
Organizace středečního odpoledne 23. března pod vedením Jirky Opluštila byla vstřícná věkovým zvláštnostem přítomných. Zpestřili jsme naše předvelikonoční setkání úvodním povídáním o Velikonocích , trénováním důvtipu , odvázali se s přáteli hrou při stolním fotbálku a zkrotit takovou neposednou věc není záležitost vůbec jednoduchá . Kladli jsme si otázku : V čem jsou hračky pro malé kluky jinačí ?
Mnozí zhodnotili strategické schopnosti a soupeře poškádlili při hře Člověče, nezlob se. Nabídnuty byly karty ke hře. Někteří členové ve skupinkách prověřili soutěživost v hodu šipek.
Výborně připravený program byl předznamenáním Velikonoc a důkazem, že i senioři se dokážou dobře bavit , dovedou skvěle podchytit smích i zábavu.
Byli vítězové i poražení , odměny i nová předsevzetí , ale na náladě to pranic nezměnilo. Atmosféra byla povznášející a úsměvná - gradovala , tak jak to u opravdových přátel a v dobré společnosti má vždy být.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda s POLICIÍ ČR

30. března 2016, 11.20 | Slogan POMÁHAT A CHRÁNIT nenásilně vyvěral z každého doporučení v rámci besedy s POLICIÍ ČR a našich hostů, praporčice Petry Kuběnové a jejího kolegy, v KS dne 16. Března.
V rámci preventivní osvětové činnosti, kterou organizuje a rozvíjí dopravní policie, zazněla slova nenásilných doporučení i informací o dopravním značení a chování účastníků silničního provozu nejen v naší obci. Zdůraznění zásad vlastní bezpečnosti zavedením reflexních označení bylo maximální. Přesvědčili jsme se o nutnosti apelování na chodce i řidiče při dodržování bezpečnostních pravidel i o profesionálních službách osvěty směřujících k snížení zábran úrazovosti a nehod a k ochraně nejrizikovějších skupin obyvatelstva, ke kterým se řadíme i my - senioři.
Setkání bylo poučné s varujícím podtextem a pro nás - seniory - musí být zavazující a prvořadé. Dárky s reflexními značeními určitě poslouží vyšší bezpečnosti.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Jarní posezení

18. března 2016, 10.43 | Jarní posezení

Zima pozdním sněhem dotahuje sliby , kterým nedostála a zůstala dětem dlužna. Dřímajícímu předjaří proklouzl první vzdech a do Klubu seniorů ve Fryčovicích už 9. března jemně dýchlo jaro. Jarní měsíce jsou neomylně spojovány se zrodem nového života a nabuzením vitálních sil . Nastal čas i v našem klubu pomyslně poděkovat pomalu odstupující zimě a nastartovat setkáním s přáteli novou životní energii , která nám přinese nové inspirace, radost , pozitivní mysl , dobrou náladu a hlavně opráší zimní neduhy.
Společné setkání s tímto tématem , letmým připomenutím MDŽ a účastí šedesáti členů i báječnou večeří , připravenou týmem členek , bylo jasným důkazem, že KS dobře prosperuje a s nastupujícím jarem nabírá nové a progresivní síly.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda Mgr. Jana Polášková - Pohybové ústrojí

16. března 2016, 16.03 | Dýchla na nás předjarní atmosféra, která nás v KS povzbudila novými plány dokonale rozcvičit své tělo. Beseda s paní Mgr. Janou Poláškovou z Ostravy bylo opravdu setkání par excellence. Byla předestřena celá škála jednoduchých cviků na aktivizování zad, správný aktivní sed i rovnováhu páteře s míči overbally . Hovořilo se o významu výběru správné obuvi, možnosti zábavného cvičení prarodičů s vnuky, trekingových holích. Z každé věty přednášející vyvěralo nenásilné poučení , pokyn či dobře míněná rada.Vysoce erudovaný výklad zaměřený na udržení hybností kloubů upoutal každého z padesáti dvou přítomných. Zdálo se nepochopitelné, že uběhla hodina a půl, zodpovídaly se další dotazy a Mgr. Jana Polášková i paní doktorka Dagmar Kovářů, která ji doprovázela, strávily v přátelské atmosféře klubu další příjemné chvíle. Těšíme se na další poučná kvalitní setkání.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Strana výpisu

6

 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Neděle 24.03.

13 °C

3 °C

Pondělí 25.03.

10 °C

-1 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.