Klub seniorů

Výroční členská schůze KS

9. května 2016, 13.18 | Výroční členská schůze KS 15.dubna 2016 a setkání členů v kulturním sále OÚ bylo radostným setkáním i zhodnocením, kterým se ukončil 22. rok činnosti klubu.
Sváteční hodnotící chvíle přišli podpořit a přijali naše pozvání představitelé obce, ředitelky obou škol i paní doktorky.
Hudební produkce paní MUDr. Marcely Chalupové se svými přáteli povzbudila tanečníky, potěšila i posluchače. Ke spokojenosti přispěla skvělá večeře, bohatá tombola díky štědrým sponzorům byla oceněna vděčnými výherci.
Přispění všech, kteří se zasloužili o bezproblémový chod večera zaslouží poděkování. Dnes už jen fotografie jsou důkazem, že dobrá mysl prostupovala setkání a že chvíle strávené v příjemné pospolitosti byly obohacující a současně se jevily i příjemným startem do roku třiadvacátého.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda s MUDr. Marcelou Chalupovou

27. dubna 2016, 14.53 | 30. března členové KS strávili příjemné setkání s paní doktorkou Marcelou Chalupovou.Náplň besedy byla zadána tématem o obsažnosti zdravotních problémů , forma určena.Diskuze se vedla bez zbytečné uniformity v přátelském a neformálním duchu.Rozdané lístky směřující k obavám z ostychu a zachování anonymity , nebyly vůbec potřeba.První společný písemný dotaz tří pánů , vedený s nadsázkou , nabudil neformální a uvolněnou atmosféru , ve které se poztrácely obavy.Odborně byl paní doktorkou zodpovězen a rozveden každý dotaz. A že jich za hodinu a půl bylo...Hovořilo se o hypertenzi, výběru a podávání léků.Seniory zajímalo předepisování antibiotik i vhodnost nabídky záměny léků pracovníky lékáren.Dotazy směřovaly k borelioze, očkování a prevenci.Nejenže jsme se poučili a informovali se o svých zdravotních nejasnostech, strávili jsme odpoledne v příjemné společnosti a s přáteli.A protože se ještě lék na ztracené mládí nenašel, musíme striktně dodržovat paní doktorkou nastíněné zásady a budou z nás ze všech opět junáci. Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Zábavné odpoledne

5. dubna 2016, 14.01 | Zábavné odpoledne v KS

Člověk je od přírody tvor soutěživý.
Organizace středečního odpoledne 23. března pod vedením Jirky Opluštila byla vstřícná věkovým zvláštnostem přítomných. Zpestřili jsme naše předvelikonoční setkání úvodním povídáním o Velikonocích , trénováním důvtipu , odvázali se s přáteli hrou při stolním fotbálku a zkrotit takovou neposednou věc není záležitost vůbec jednoduchá . Kladli jsme si otázku : V čem jsou hračky pro malé kluky jinačí ?
Mnozí zhodnotili strategické schopnosti a soupeře poškádlili při hře Člověče, nezlob se. Nabídnuty byly karty ke hře. Někteří členové ve skupinkách prověřili soutěživost v hodu šipek.
Výborně připravený program byl předznamenáním Velikonoc a důkazem, že i senioři se dokážou dobře bavit , dovedou skvěle podchytit smích i zábavu.
Byli vítězové i poražení , odměny i nová předsevzetí , ale na náladě to pranic nezměnilo. Atmosféra byla povznášející a úsměvná - gradovala , tak jak to u opravdových přátel a v dobré společnosti má vždy být.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda s POLICIÍ ČR

30. března 2016, 11.20 | Slogan POMÁHAT A CHRÁNIT nenásilně vyvěral z každého doporučení v rámci besedy s POLICIÍ ČR a našich hostů, praporčice Petry Kuběnové a jejího kolegy, v KS dne 16. Března.
V rámci preventivní osvětové činnosti, kterou organizuje a rozvíjí dopravní policie, zazněla slova nenásilných doporučení i informací o dopravním značení a chování účastníků silničního provozu nejen v naší obci. Zdůraznění zásad vlastní bezpečnosti zavedením reflexních označení bylo maximální. Přesvědčili jsme se o nutnosti apelování na chodce i řidiče při dodržování bezpečnostních pravidel i o profesionálních službách osvěty směřujících k snížení zábran úrazovosti a nehod a k ochraně nejrizikovějších skupin obyvatelstva, ke kterým se řadíme i my - senioři.
Setkání bylo poučné s varujícím podtextem a pro nás - seniory - musí být zavazující a prvořadé. Dárky s reflexními značeními určitě poslouží vyšší bezpečnosti.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Jarní posezení

18. března 2016, 10.43 | Jarní posezení

Zima pozdním sněhem dotahuje sliby , kterým nedostála a zůstala dětem dlužna. Dřímajícímu předjaří proklouzl první vzdech a do Klubu seniorů ve Fryčovicích už 9. března jemně dýchlo jaro. Jarní měsíce jsou neomylně spojovány se zrodem nového života a nabuzením vitálních sil . Nastal čas i v našem klubu pomyslně poděkovat pomalu odstupující zimě a nastartovat setkáním s přáteli novou životní energii , která nám přinese nové inspirace, radost , pozitivní mysl , dobrou náladu a hlavně opráší zimní neduhy.
Společné setkání s tímto tématem , letmým připomenutím MDŽ a účastí šedesáti členů i báječnou večeří , připravenou týmem členek , bylo jasným důkazem, že KS dobře prosperuje a s nastupujícím jarem nabírá nové a progresivní síly.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Beseda Mgr. Jana Polášková - Pohybové ústrojí

16. března 2016, 16.03 | Dýchla na nás předjarní atmosféra, která nás v KS povzbudila novými plány dokonale rozcvičit své tělo. Beseda s paní Mgr. Janou Poláškovou z Ostravy bylo opravdu setkání par excellence. Byla předestřena celá škála jednoduchých cviků na aktivizování zad, správný aktivní sed i rovnováhu páteře s míči overbally . Hovořilo se o významu výběru správné obuvi, možnosti zábavného cvičení prarodičů s vnuky, trekingových holích. Z každé věty přednášející vyvěralo nenásilné poučení , pokyn či dobře míněná rada.Vysoce erudovaný výklad zaměřený na udržení hybností kloubů upoutal každého z padesáti dvou přítomných. Zdálo se nepochopitelné, že uběhla hodina a půl, zodpovídaly se další dotazy a Mgr. Jana Polášková i paní doktorka Dagmar Kovářů, která ji doprovázela, strávily v přátelské atmosféře klubu další příjemné chvíle. Těšíme se na další poučná kvalitní setkání.
Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Cvičení pro zdraví s Věrkou Moravcovou

29. února 2016, 13.51 | Cvičení pro zdraví s Věrkou Moravcovou

Zima utekla jako voda a jaro pomalu troubí k nástupu. I my dřív narození potřebujeme po zimních měsících posílit, protáhnout a rozproudit tělo.
S paní Věrkou Moravcovou , která dochází do KS již patnáctý rok , naše mnohá nechuť či obava z negativních dopadů zvýšené tělesné zátěže se ihned při prvních cvicích rozplynula. Cviků bylo habaděj, byly jednoduché a směřovaly k docílení celkového uvolnění i k problematickým tělesným partiím.
Sladili jsme tělo i mysl se správným dýcháním, námi již osvědčené cviky zopakovali, naučili se vyhledávat orientační body na rukou. Byly předestřeny i zajímavé alternativní léčebné postupy zakreslováním prstů vedoucí ke koncentracím dobré energie v těle.
Cvičili všichni a kdyby každý z téměř tří desítek přítomných využíval každodenně jen zlomek cviků a postupů , přivítali bychom jarní měsíce zcela fit. Škoda, že šedesát minut rychle uběhlo, příslib paní Věrky Moravcové o další návštěvě platí a my se můžeme těšit na další shledání.
Mgr . Miluše Strakošová

 

 

 

Vzpomínkové odpoledne - Klub seniorů

16. února 2016, 13.17 | Filmové vzpomínky.

V únoru jsme věnovali dvě odpoledne v klubu seniorů vzpomínkám na časy minulé. Přišel nás navštívit pan Zdeněk Ivánek, aby nám ukázal zlomek svého velmi zajímavého a bohatého archívu, který se mu podařilo sestavit ze starých filmů, které ve většině případů pořizoval bývalý ředitel školy pan František Štefek. Po mravenčí práci, převedení do digitální podoby, sestříhání, vyčištění a ozvučení jsme tak mohli zhlédnout záběry od roku 1952.
Se zájmem a nostalgií jsme sledovali a připomínali si jména a tváře lidí, kteří se účastnili brigád třeba na sklizni obilí, při výstavbě kravínů nebo sokolovny. Viděli jsme záběry z oslav 1. máje, z voleb a slavnostních zasedání nebo sokolských Šibřinek.
Děkujeme panu Zdeňkovi Ivánkovi za jeho úsilí o záchranu vzácných filmových záběrů ze života naší obce v minulém století. Budeme se těšit na další setkání, která chystáme zase na druhé pololetí.
Horvath S.

 

 

 

Klub seniorů - Beseda - Baťův kanál

26. ledna 2016, 11.20 | Beseda - Baťův kanál.


20. ledna nadešel očekávaný čas setkání s Mgr. Michalem Kalmanem Ph. D.
Námět přednášky byl předurčen, ale současně s poutavými zážitky čas kvapem ubíhal a téma besedy se postupně rozšiřovalo. S vyprávěním jsme se zastavili v Šanghaji, Kapském městě, navštívili Kambodžu a letmo se dotkli i Zimbabwe.
Mnoho zajímavého jsme se dověděli o rozvojových projektech ve Společnosti přátel Afriky i o spolupráci s univerzitou v Cambridgi.
Zaslouženou pozornost 32 posluchačů si právem přisvojily záběry z mořeplaveckých expedic i zmínka o Michalově firmě Na Plachetnici, která se specializuje na plavby na historických plavidlech. Jeho vedení výchovných a rozvojových projektů je úspěšné. Jako podnikatel svá bádání neopustil- daří se mu obojí.
V cestovatelských záměrech jsme dospěli i k původnímu tématu o Baťově kanálu, kde je rovněž podnikatelsky zainteresován.
Určitě se podaří uskutečnit další přislíbené setkání v klubu. Přejeme Mgr. Kalmanovi, Ph.D. mnoho zdaru v jeho výzkumné i podnikatelské činnosti, těšíme se na další shledání . Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Klub seniorů - Rozloučení s rokem 2015

12. ledna 2016, 13.38 | Konec roku 2015 jsme zakončili v klubu seniorů dvěma akcemi. Tou první byla tradiční procházka k rybníku u bývalé hájovny a posezení u vánočního stromku. Při této příležitosti nás přišel navštívit bývalý i současný pan starosta. Členky klubu přichystaly výborný guláš a napekly koláče, i ten zákusek byl. Všechno bylo vynikající, což určitě ocenili všichni účastníci.
Druhou akcí, kterou jsme se rozloučili s uplynulým rokem, bylo před silvestrovské posezení. Toto setkání je velmi populární a také účast to potvrdila. O občerstvení i zábavu se postarali členové klubu, za což jim patří velký dík. Nyní si můžeme jenom přát, abychom se v plném zdraví zúčastňovali v co největším počtu podobných akcí i v příštím roce.

Horvath.S.

 

 

 

Strana výpisu

6

 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Pátek 18.01.

3 °C

-8 °C

Sobota 19.01.

1 °C

-8 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.