Klub seniorů

Klub seniorů - opékaní párků

20. srpna 2015, 10.18 | Opékaní párků - 24.06.2015

Naposledy jsme se sešli před začátkem prázdnin a dovolených a před dvou měsíční přestávkou, tím i malou pauzou v pravidelných setkáváních se. Tentokrát jsme se ve středu 27. června 2015 místo na hřišti TJ Sokol sešli na opékání párků u rybníků pana Karla Kubláka. Pro mnohé to bylo velké překvapení, jak se toto místo za poslední dobu změnilo a co to muselo stát úsilí něco takového vybudovat. V přátelské a klidné atmosféře, nad vodní hladinou rybníčku jsme strávili opravdu hezké odpoledne. Kdo si přinesl, něco na opékání měl možnost na přírodním ohništi si opéct tradiční buřty, nebo jiné dobroty. Měli jsme také k dispozici pěkně zařízenou kuchyňku a tak nám členky klubu uvařily, kávu, čaj a komu bylo zima, třeba i grog. Ti zdatnější se šli projít po okolí rybníků a zavzpomínat si na léta dávno minulá, když se do této místní lokality "Hrabina", chodilo na procházky z mateřské školky, která byla nedaleko v bývalé správní budově JZD, tak na dobu pozdější, kdy se tady konalo "škvaření vaječiny" a kdy k poslechu vyhrávala hudba OB. Čas rychle plynul a tak poslední účastníci odcházeli až skoro za tmy. Přejeme všem krásný zbytek prázdnin, doby dovolených a výletů a těšíme se na setkání 2. září 2015 v 15 hod. opět v prostorách klubu a v plném počtu! Mgr. Miluška Strakošová

 

 

 

Křeslo pro hosta - starosta Leo Volný

19. srpna 2015, 13.29 | Ve středu 10. června 2015 nás poprvé ve svém funkčním období přišel navštívit nově zvolený starosta obce Fryčovice pan Leo Volný. Seznámil asi třicítku zúčastněných seniorů s výhledovou činností obce a jejich zastupitelů v novém volebním období. Nastínil plány a zmínil se o investicích v dalších letech. V plodné diskuzi fundovaně odpověděl na četné dotazy účastníků, které se týkaly hlavně kanalizace, vybudování chodníku a návsi. Dále chodník u krajské komunikace kde se propojí stávající chodník mezi Fryčovicemi a Brušperkem.
Zodpovězeny byly i dotazy na možnost výstavby chodníku od pohostinství "Chamrád" kolem firmy Chodura až po místní část zvanou "Tajvan“ . Do návrhu bude dán k diskuzi menší úsek Chamrád – Chodura.
Hovořeno bylo o Fryčovickém zpravodaji. Starosta ujistil, že se bude všemi připomínkami zabývat a společně s radou obce a v rámci finančních možností problémy také řešit.
Na závěr besedy členům klubu popřál mnoho úspěchů v práci i v osobním životě a přislíbil, že vyhoví přání vedení a členů a rád Klub seniorů Fryčovice opět navštíví.
Přejeme panu starostovi i všem zastupitelům obce, aby se beze zbytku naplnily všechny plány i vize, se kterými nastupovali do nových funkcí.

 

 

 

Zájezd - Čechy pod Kosířem, Slatinice - lázně, Olomouc - Svatý kopeček

9. června 2015, 13.06 | Zájezd 4. 6. 2015
Letošní tradiční zájezd Klubu seniorů se uskutečnil 4. června 2015 do Čech pod Kosířem.
Brzy ráno jsme nastoupili do autobusu, jehož nejlepší léta byla už dávno pryč. Přes malé problémy jsme se šťastně dopravili do cílového místa, kde jsme navštívili Hasičské muzeum a pak ještě, kdo měl zájem, jistě nelitoval prohlídky krásného Muzea kočárů. Tím nás provázel jeho majitel Václav Obr a jeho zasvěcený a odborný výklad uspokojil určitě každého návštěvníka. Komu se nechtělo jít do muzeí, tak se šel projít do Zámecké zahrady, nebo si dal nějaké to občerstvení v předzahrádkách zdejších podniků. Pak jsme se přesunuli jenom o pár km dál, do lázní Slatinice, kde jsme si prohlédli místní lázně, které jsou zaměřené na léčbu pohybového ústrojí a ochutnali zdejší minerální prameny. Pak následoval oběd v lázeňském domě Morava a pomalu jsme se vraceli.
Cestou jsme ještě navštívili známé poutní místo Svatý Kopeček se známou baziliku minor zasvěcenou "Královně Moravy", Panně Marii a někteří se ještě prošli i do místní ZOO. Pak už nám zbývala jenom cesta domů a tak jsme k večeru, mírně unaveni, ale plní nových zážitků vrátili šťastně domů.

 

 

 

Klub seniorů - DEN MATEK

25. května 2015, 09.50 | Ve středu 13. května 2015, jsme se sešli v Klubu seniorů, abychom oslavili společně " Den matek".
I když bylo venku hezké jarní počasí a cesta přes obec v rekonstrukci a obtížně sjízdná, tak se nás sešlo okolo třiceti, většinou žen. Některé členky napekly zákusky, jiné udělaly obložené chlebíčky a tak jsme mohli po slavnostním uvítání předsedkyní klubu a poděkováním za vykonanou práci a s přáním hodně štěstí a zdraví do dalších let, začít slavit.
K poslechu nám zahrála paní učitelka Mgr. Květa Útratová na harmoniku a pak se přidalo i několik nesmělých zpěváků. Pomohli nám tak strávit další příjemné odpoledne v příjemné společnosti. O čemž se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

 

 

 

Výroční schůze

6. května 2015, 07.51 | Výroční schůze KS ve Fryčovicích se v letošním roce uskutečnila v pátek 17.dubna 2015 v sále KD. Navzdory chladnému a deštivému počasí se setkání seniorů zúčastnilo asi 90 členů a přátel. O provoz kuchyně a obsluhu se jako jiná léta postaral tým zkušených členek klubu. Místní bar byl také dobře zásoben a tak se mohlo začít. O to se postaraly dětí z místní mateřské školy, které pod vedením paní učitelek předvedly pásmo písniček, básniček a tanečků. Pak následovalo zhodnocení činnosti za uplynulý rok v podání předsedkyně klubu Dany Měkýšové. Pokladní zprávu přednesla nová členka výboru paní Libuše Vrtná a jednatelka Ludmila Babincová přítomné seznámila se stavem členské základny, která z důvodů zdravotních a vyššího věku zaznamenává klesající trend. Po ukončení této oficiální části jsme se mohli věnovat volné zábavě. K tanci a poslechu nám hrála paní doktorka Chalupová se svými přáteli a o bohatou tombolu se věcnými dary postarali místní sponzoři, zač jim patří velký dík. Každý si našel svůj způsob zábavy a tak se v příjemné atmosféře mezi přáteli a známými, končilo až v pozdních nočních hodinách. Nic nám nebrání v tom, abychom v plné síle a zdraví vstoupili do 22. roku činnosti Klubu seniorů ve Fryčovicích a doufali, že se k nám přidají zájemci z řad mladších ročníků. Jste vítání každou středu od 15 hod. v KS v prostorách staré školy, naproti pomníků obětem 2. světové války.

 

 

 

Výlet - Veselá zahrada

28. dubna 2015, 09.14 | Ve středu 15. dubna 2015 jsme využili pěkného počasí a navštívili jsme "Veselou zahradu" rodiny Šteffkových na Ptáčníku. Po zdolání mírného stoupání jsme se octli v kouzelném prostředí školky skalniček a jiných, pro mnohé neznámých, rostlinek a květin. Také jsme měli možnost zhlédnout soukromou zahradu Ing. Šteffka, kde už po delší čas shromažďuje různé exempláře velmi zajímavých a ojedinělých jehličnanů. Součástí zahrady je malá keramická dílna, ve které šikovná děvčata vyrábějí vynikající zábavnou a zahradní keramiku.
Na závěr prohlídky většina účastníků neodolala a zakoupila si nějakou kytičku, skalničku nebo keramiku a tak jsme po návratu domů měli ještě starost, kde nové exempláře zasadit, aby se jim dařilo. Ve školce právě probíhá rekonstrukce a tak se můžeme těšit, čím nás při příští návštěvě majitelé překvapí.

 

 

 

Klub seniorů - Jednodenní zájezd 4. června 2015

14. dubna 2015, 13.42 | Čechy pod Košířem a Lázně Slatinice

 

 

 

Jarní posezení v klubu seniorů

11. března 2015, 13.09 | Jarní posezení.
Tentokrát jsme se sešli ve středu 4. března 2015 a v hojném počtu jsme oslavili odcházející zimu a přicházející jaro a svátek žen. Naše členky - Marie Vrtná , Jana Kubláková a Vlasta Volná společně s přičiněním dalších , upekly výborná křehká kuřecí stehýnka a křehké makové a tvarohové koláčky. Také bylo po pohárku dobrého perlivého nápoje na spláchnutí. Ve veselé a družné zábavě zdravého jádra klubu, jsme vydrželi až do večerních hodin. Můžeme si jen přát, aby podobných, takto hojně navštěvovaných a oblíbených akcí bylo v dalších měsících, co nejvíce.

 

 

 

Přednáška - Bulharsko - Ing.Richard Kavka

20. února 2015, 11.05 | Bulharsko - Pirin

Tentokrát se sešla asi třicítka seniorů ve svém klubu a ve středu 18. února 2015 si se zájmem vyslechla vyprávění Ing. Richarda Kavky o jeho cestě do národního parku Pirin v pohoří Rila v Bulharsku. Vzpomínky byly doplněny snímky z cesty na druhou nejvyšší horu pohoří, mramorový jehlan Vichren, kde má podle pověsti sídlo bůh blesku a bouří Perun. S krásou těchto hor kontrastuje skromnost turistických přístřešků, zvaných chýše. Naopak unikátností překvapila nově opravená centra turistického ruchu a zvláště pak největší pravoslavný klášter Rilský monastýr zapsaný do památek UNESCO.
Při návratu do údolí je možné navštívit vesničku Melnic s vinicemi a ochutnat zdejší vynikající víno. Těšíme se na příští setkání s Ing. Richardem Kavkou i na jeho další zážitky a postřehy z nově plánovaných cest po naší krásné planetě.

 

 

 

Klub seniorů - Jedlé byliny a květiny - Ing. Milada Schlingerová

6. února 2015, 13.05 | Tentokrát se nás sešlo ve středu 4. února v klubovně, která se nachází v prostorách staré školy, necelých čtyřicet, většinou žen, abychom si vyslechli přednášku Ing. Milady Schlingerové na téma "Jedlé byliny a květiny". Poutavé vyprávění o možnosti úpravy běžných květin ke stolování a přízdobě bylo doplněno dokumentními snímky konzumních květin a bylin i desaterem zkušeností o výběru, chuti a jejich uchovávání. Přednášející opět překvapila svými nespornými odbornými znalostmi . Zaujaly návody na netradiční stolní úpravu i sváteční přízdobu jídel ,sladkostí a drinků běžně po staletí používaných už ve staré Číně , v jednodušší podobě i v jídelníčku našich babiček . Zkusíme vyzkoušet nabídnuté možnosti , nemůžeme se splést, protože těch nejedlých je opravdu minimum. Bude nám potěšením zúčastnit se na jaře exkurze do Veselé zahrady na Ptáčníku, která bude pokračováním tohoto nevšedního odpoledne.

 

 

 

Strana výpisu

8

 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Pátek 22.02.

8 °C

-7 °C

Sobota 23.02.

5 °C

-6 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.