Nejnovější informace

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.05.2019

Svěšeno:

08.05.2019

3. května 2019, 08.15

 

 

 

Hlášení ze dne 02.05.2019

2. května 2019, 13.43

Zahradnictví Krmelín zve všechny občany na akci "Osaď si svůj truhlík".

Truhlíky si můžete donést své, anebo zakoupit přímo na prodejně. Je zajištěn velký výběr letniček, trvalek a bylinek. Zdarma k dispozici bude substrát, hnojivo a kvalitní poradenství. Akce se koná o víkendech 4. a 5. května a 11. a 12. května od 8 do 16 hodin v zahradnictví Krmelín, na ulici Stará cesta 700. Více informací naleznete na Facebooku. Jste srdečně vítáni.

 

Výbor ZO KSČM ve Fryčovicích zve členy a příznivce k Pomníku obětem II. sv. války, kladení kytic KSČM, SPB a věnce vedením obce. Akce se koná v pátek 3. května v 16 hod.

Po kladení bude setkání pokračovat v Sokolce za účasti členů povodí Ondřejnice, vedení strany, poslankyni Evropského parlamentu Ing. Kateřiny Konečné a poslance PS ČR Ing. Daniela Pavlase.

Příjezd jízdy svobody Nočních vlků je v sobotu 4. května v 8.30 hod. k Městskému hřbitovu ve Frýdku u příležitosti 74. výročí osvobození Československa.

 

 

 

FÚ pro Moravskoslezský kraj informuje o placení daně z nemovitých věcí

2. května 2019, 13.27

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, možnost posílat údaje pro placení do e-mailové schránky

 

 

 

Hlášení ze dne 30.04.2019

30. dubna 2019, 14.52

Studénka drůbež bude prodávat ve čtvrtek 2. května od 10.15 - 10.30 hod. u sokolovny: kuřice - různých barev, chovné kohouty, krůty, kačeny, housata, káčata, husokačeny, perličky, brojlery, konzumní brambory, cibule, krmné směsi a vitamímy.

 

 

 

Výběrové řízení na pozici pracovník úklidu a údržby, provozní pracovník - FRY Relax Centrum

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2019

Svěšeno:

20.05.2019

30. dubna 2019, 14.47

 

 

 

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2019

Svěšeno:

17.05.2019

30. dubna 2019, 14.34

 

 

 

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2019

Svěšeno:

17.05.2019

30. dubna 2019, 14.28

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2019

Svěšeno:

29.05.2019

29. dubna 2019, 16.33

 

 

 

Hlášení ze dne 29.04.2019

29. dubna 2019, 16.12

Farma Gazda Bohumín bude prodávat v úterý 30. dubna ve 13.20 hod. u sokolovny: slepičky, káčata, husokáčata, housata, brojlery, selská kuřata - kalimera, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.

 

Studénka drůbež bude prodávat v úterý 30. dubna od 13.15 - 13.30 hod. u sokolovny: Kuřice -různých barev,chovné kohouty, krůty, kačeny, housata, káčata, husokačeny, perličky, brojlery, konzumní brambory, cibule, krmné směsi a vitamíny.

 

 

 

 

 

 

 

Zahradnictví Krmelín pořádá akci „Osaď si svůj truhlík“

29. dubna 2019, 13.35

4 - 5. května 2019 , 11. - 12. května 2019 od 8 - 16 hod. Zahradnictví Krmelín

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

29. dubna 2019, 07.57

 

 

 

1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

29. dubna 2019, 07.52

 

 

 

Plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Fryčovice

26. dubna 2019, 13.00

Dne 16. 05. 2019 od 7.30 - 15.30 hod. na č.p.: 310, 311, 312, 313, 316, 317, 319, 320, 321, 540, 598, 630, 631.

 

 

 

Zpravodaj č.2/2019

26. dubna 2019, 09.18

 

 

 

Povinně zveřejňované informace obce Fryčovice

26. dubna 2019, 09.00

Obec Fryčovice (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu se zákonem 110/2019 Sb. a Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Každý dotčený Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě oprávněného zájmu Obec prokáže Subjektu údajů závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

 

Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS f86behq, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš;

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

 

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Obec informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete prohlédnout zde: Tabulka obce.

 

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “Tabulka obce.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst.5 písm c) čl.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl.14 GDPR. V souladu s čl.14 GDPR odst.5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl.14 GDPR odst.5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (Ing. Jan Gubáš; ) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl.35 GDPR v případě potřeby zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).

 

 

 

 

KS - Beseda s MUDr. Lindou Srbovou

26. dubna 2019, 08.28 | Beseda s MUDr. Lindou Srbovou Klub seniorů 17. dubna 2019
Povídání o spaní – nespaní vypadá jako úvod do pohádky, ale pohádkově určitě nezní pro lidi trpící spánkovými poruchami. Námět byl skvěle paní doktorkou vybraným tématem . Pulzující problém řeší většina seniorů, o čemž svědčila i značná návštěvnost členů. Rádi jsme přijali veškerá ponaučení o spánkovém režimu, odkazy na vhodnost a míru medikamentů i nutnost řešení problémů lékařem. Zodpovězeny byly i otázky v závěrečné diskuzi, taktéž osobní dotazy. Jsme rádi, že MUDr. Linda Srbová přijala pozvání KS a svou první besední návštěvou nás ujistila o pokračování lékařských posezení, které v KS praktikovala MUDr. Chalupová. Návštěva zástupce POLICIE ČR z Brušperku, která předcházela besedě, upozornila na nekalé a varující praktiky a byla pro všechny alarmujícím upozorněním.

Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Nabídka práce - TMETAL s.r.o. ve Fryčovicích

26. dubna 2019, 08.21

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2019

Svěšeno:

27.05.2019

26. dubna 2019, 08.04

 

 

 

Hlášení ze dne 25.04.2019

25. dubna 2019, 13.11

Firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlouholetý prodejce ovocných dřevin uskuteční v sobotu 27. dubna od 9.40 - 10.00 hod. u sokolovny prodej ovocných stromků, balených rúží, speciálního hnojiva na podporu kořenového systému a švestek. Kořeny jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání kořeny před vysušením.

 

 

 

 

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.04.2019

Svěšeno:

02.05.2019

25. dubna 2019, 09.20

 

 

 

 

Strana výpisu


 

Oznámení o provedení sběru plastů

31. března 2014, 08.34

 

 

 

Strana výpisu

8

 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Středa 24.07.

33 °C

15 °C

Čtvrtek 25.07.

34 °C

15 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.