Žádáme občany, pokud se nacházejí v karanténě na území obce Fryčovice, aby se dobrovolně telefonicky nebo e-mailem nahlásili na obecní úřad.

Kontakt:
telefon na obecní úřad: 558 668 119
telefon na pana starostu: 606 083 906
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obec Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČO: 00296635 prostřednictvím starosty a obecního úřadu řeší krizové situace a zajištění krizových opatření (včetně nouzového stavu) dle § 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“), a to v souladu s § 21 a § 21a krizového zákona.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě usnesení vlády č. 194/2020 ze dne 12. 3. 2020, obec Fryčovice zajišťuje realizaci nezbytných krizových opatření. Mezi tato opatření patří i nezbytná pomoc osobám, které jsou v souladu s § 64 písm. a) „Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením“ a
§ 2 odst. 7 písm. a) „Karanténními opatřeními jsou zejména karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen "fyzická osoba podezřelá z nákazy"), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit“ zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů umístěny v karanténě. Za tuto nezbytnou pomoc se rozumí zejména zajištění nákupu potravin a dalších nezbytných potřeb a záležitostí, které si osoba v karanténě není schopna obstarat sama.

Obec Fryčovice prostřednictvím starosty obce a zaměstnanců obce prohlašují, že se podílí na pomoci osobám umístěným v karanténě a prohlašují, že veškeré informace zprostředkované jim při výkonu této činnosti jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, nezkopírují a neumožní jejich zkopírování ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Tyto informace budou zachovány v přísné tajnosti, s výjimkou možnosti sdělení osobám oprávněným k přístupu k těmto informacím a údajům (zejména orgány krizového řízení, orgány státní správy a územní samosprávy apod.). Výše uvedená povinnost ochrany a mlčenlivosti trvá i po odvolání nouzového stavu a karanténních opatření.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl