Starosta obce Fryčovice, Leo Volný, ruší 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, které se mělo konat dne 25. 03. 2020 v 17:00 hodin, a to z důvodu přijatého usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 03. 2020, usn. č. 69/2020 Sb., usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu, v účinném znění, na základě kterého byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav a v souvislosti s tím přijatým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, kterým byl zakázán volný pohyb osob a v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 274 ze dne 23. 03. 2020, o přijetí krizového opatření, v účinném znění, kterým bylo uloženo, aby se zasedání zastupitelstev konala pouze, pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo k dalším nezbytným úkonům, vyjmenovaným v tomto usnesení.

Informace o náhradním termínu 8. zasedání zastupitelstva obce Fryčovice bude v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, vyvěšena.        

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl