Zastupitelstvo obce Fryčovice schválilo na svém 8. zasedání, které se konalo dne 22.04.2020 novou OZV č. 1/2020 o regulaci hlučných činností. Upozorňujeme, že používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu narušují veřejný pořádek v obci. V nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu je každý povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekačky na trávu, pily, křovinořezy, stavební stroje apod.) Výjimkou jsou nezbytně nutná jednání vykonávána v rámci sezónních prací v zemědělství, veřejně prospěšné stavby prováděné obcí, krajem či státem a údržba veřejně prospěšných zařízení, komunikací a veřejných prostranství k tomu oprávněnými osobami.

Znění celé OZV zde: OZV_č.1_za_rok_2020.pdf

 

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl