Frýdek-Místek 16. června 2020

Evropský den proti vloupání

MS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou

 

S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní rady je žádoucí aplikovat během celého roku, byť období dovolených je z pohledu uvedené kriminality „rizikovější“. Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.

v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít neuzamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…

Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).

Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při osvětě a předávání preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.

Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018, který byl v dalších letech aktualizován. V rámci něj mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se, která rovněž prošla „vylepšením“ (více na: https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).

Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:

  • Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.
  • Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.
  • Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické prvky, případně zapnout alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.).
  • Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
  • Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.
  • Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či vozidel.

Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách www.stopvloupani.cz

Leták uvnitř

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl