Klikněte pro přečtení označeného textu!  Místní poplatek ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 zůstává ve stejné výši jako loni. Sazba poplatku na rok 2021 1)za komunální odpad - 500 Kč za osobu s TP v obci/ 500 Kč za nemovitost bez TP osoby v obci -osvobozeny jsou děti narozené v tomto kalendářním roce a fyzické osoby, které v tomto roce dosáhly věku 80 let a starší 2)za psa – 100 Kč za prvního psa, 150 Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele   Způsob úhrady bezhotovostním převodem na účet obce č.: 95521764/0600, VS: čp. domu, do poznámky uvést: název místního poplatku a příslušný rok hotovostně na obecním úřadě v úředních dnech v kanceláři č. 108   Splatnost Poplatky lze uhradit od 01. 01. 2021 - 30. 04. 2021.   Nálepky na popelnice se vydávají po zaplacení poplatku za komunální odpad.

 Místní poplatek ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 zůstává ve stejné výši jako loni.

Sazba poplatku na rok 2021

1)za komunální odpad - 500 Kč za osobu s TP v obci/ 500 Kč za nemovitost bez TP osoby v obci

-osvobozeny jsou děti narozené v tomto kalendářním roce a fyzické osoby, které v tomto roce dosáhly věku 80 let a starší

2)za psa – 100 Kč za prvního psa, 150 Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

 

Způsob úhrady

  • bezhotovostním převodem na účet obce č.: 95521764/0600, VS: čp. domu, do poznámky uvést: název místního poplatku a příslušný rok
  • hotovostně na obecním úřadě v úředních dnech v kanceláři č. 108

 

Splatnost

Poplatky lze uhradit od 01. 01. 2021 - 30. 04. 2021.

 

Nálepky na popelnice se vydávají po zaplacení poplatku za komunální odpad.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!