Klikněte pro přečtení označeného textu! Formuláře Komunální odpad Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Ohlášení vlastníka nemovitosti-poplatek za komunální odpad Osvobození od komunálního odpadu do roku 2019 Osvobození od komunálního odpadu od roku 2020 Psi Přihlášení psa Odhlášení psa Obecní byty Žádost_o_přidělení_bytu_ve_vlastnictví_obce_Fryčovice.pdf Matriční záležitosti Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy Žádost o vydání matričního dokladu Žádost o doslovný výpis z matriční knihy Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin Souhlas nezletilé osoby starší 15 let s volbou svého druhého jména Prohlášení o volbě druhého jména nezletilé osoby Prohlášení o volbě druhého jména zletilé osoby Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství Souhlas manžela/ky se změnou příjmení za trvání manželství Změna jména-příjmení za trvání manželství-žádost Souhlas rodiče se změnou jména-příjmení nezletilé osoby Souhlas nezletilé osoby starší 15 let se změnou svého jména-příjmení Změna jména-příjmení nezletilé osoby-žádost Změna jména-příjmení zletilé osoby-žádost Cizina-žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Uzavření manželství na jiném místě, v jinou dobu-žádost Církevní sňatek-žádost o vydání osvědčení Evidence obyvatel Informace pro občany mající trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Ukončení trvalého pobytu na území ČR Zrušení trvalého pobytu Poskytování služby-dovoz obědů Dovoz obědů prostřednictvím obce Fryčovice je zajišťován občanům, kterým byl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečně invalidní důchod. Zájemce o dovoz obědů předloží na obecním úřadě vytištěný, vyplněný a potvrzený furmulář (uvedený níže) od lékaře. Zájemce o dovoz obědů si zajistí 2 ks vlastních jídlonosičů. Návrh_na_zavedení_služby_Obce_Fryčovice.pdf Návrh_na_zavedení_služby_Obce_Fryčovice.docx Vítání občánků Vítání občánků je určeno jen pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice. Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt na území obce Fryčovice. Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Formulář je k dispozici buď níže, nebo v kanceláři obecního úřadu. V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil zmíněný souhlas. Vyplněný formulář zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu Fryčovice. Formulář-vítání_občánků.pdf Formulář-vítání občánků.doc Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Formulář-žádost o poskytnutí inf.pdf Formulář-žádost o poskytnutí inf.doc

Formuláře

Komunální odpad


Psi


Obecní byty


Matriční záležitosti


Evidence obyvatel


Poskytování služby-dovoz obědů

Dovoz obědů prostřednictvím obce Fryčovice je zajišťován občanům, kterým byl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečně invalidní důchod.

Zájemce o dovoz obědů předloží na obecním úřadě vytištěný, vyplněný a potvrzený furmulář (uvedený níže) od lékaře.

Zájemce o dovoz obědů si zajistí 2 ks vlastních jídlonosičů.


Vítání občánků

Vítání občánků je určeno jen pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice.

Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt na území obce Fryčovice.

Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Formulář je k dispozici buď níže, nebo v kanceláři obecního úřadu.

V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil zmíněný souhlas. Vyplněný formulář zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu Fryčovice.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!