Klikněte pro přečtení označeného textu! Výbory a komise Členové finančního výboru:  Bohušík Pavel  předseda  Tučný Zbyněk    Galásek Michal    Kuklišová Hana    Tomsová Žaneta   Členové kontrolního výboru:  Galásek Michal  předseda  Ing. Lanča Jiří    Ing. Pecka Roman    Šmiřáková Miroslava    Tučný Zbyněk   Jednací řád kontrolního výboru Komise stavební a rozvoje obce:  Tučný Zbyněk předseda  Bílková Hana    Ing. Dvorský Jiří    Ing. Jiskrová Dagmar    Ing. Kavka Richard    Ranocha Zdeněk    Šmiřák Milan   Komise školská, kulturní, sociální a bytová:  Šmiřáková Miroslava  předseda  Glombíčková Dana    Górny Jan    Ing. Kokešová Dana    Šmídová Jana   Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství:  Ing. Lanča Jiří  předseda  Síbr Kamil  

Výbory a komise

Členové finančního výboru:

 Bohušík Pavel  předseda
 Tučný Zbyněk  
 Galásek Michal  
 Kuklišová Hana  
 Tomsová Žaneta  

Členové kontrolního výboru:

 Galásek Michal  předseda
 Ing. Lanča Jiří  
 Ing. Pecka Roman  
 Šmiřáková Miroslava  
 Tučný Zbyněk  
  • Jednací řád kontrolního výboru

Komise stavební a rozvoje obce:

 Tučný Zbyněk předseda
 Bílková Hana  
 Ing. Dvorský Jiří  
 Ing. Jiskrová Dagmar  
 Ing. Kavka Richard  
 Ranocha Zdeněk  
 Šmiřák Milan  

Komise školská, kulturní, sociální a bytová:

 Šmiřáková Miroslava  předseda
 Glombíčková Dana  
 Górny Jan  
 Ing. Kokešová Dana  
 Šmídová Jana  

Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství:

 Ing. Lanča Jiří  předseda
 Síbr Kamil  

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!