pondělí, 30 září 2019 14:05

KS - návštěva chaty na Sovinci

Napsal(a)

Návštěva chaty na Sovinci                                                                                                                                                    18. září 2019

Již od počátku září měli členové KS před sebou další výzvu a pozvání. Druhá z akcí, zopakovaná po roce, mířila na Sovinec. Opětovné pozvání pana starosty se neodmítá. 18. září se 30 seniorů se vydalo k cíli, kterým byla chata na Sovinci - loučení s posledními dny končícího léta mohlo začít. Plnými doušky jsme nasávali neopakovatelnou atmosféru, odpočinuli jsme si u stolu plného dobrot, pobavili se s přáteli i nastavili tvář slunečním paprskům , které proteplily až podvečer. Exkurze oborou, organizované panem starostou, otevřely exkluzivní scenérie krajiny, výhledy na početná stáda nebojácných jelenců a byly opravdovým balzámem na duši. Tolik krásy za humny… A i další jedinečná inspirace pro volný čas.  Za umožnění, čas a další eventuality náleží poděkování panu starostovi Leo Volnému, za vstřícnost a ochotné ruce paní Daně Glombíčkové .

                                                                                                                                                                                 Mgr.Miluše Strakošová

Číst 6167 krát Naposledy změněno pondělí, 30 září 2019 14:12

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!