čtvrtek, 10 říjen 2019 07:58

KS - Setkání s plk.Mgr. Tomášem Landsfeldem 2. října 2019

Napsal(a)

 

Setkání s plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem 2.října 2019

Ve středu 2. října navštívil klub seniorů ředitel Krajského ředitelství policie v Olomouci plk. Mgr.Tomáš Landsfeld. Profesní zařazení budilo patřičný respekt, ale i očekávání. Přišel s úsměvem a v tomtéž duchu se rozvíjelo celé setkání. V úvodu nastíněným kariérním postupem a obsáhlostí postu byly vyhraněny mantinely pro pozdější dotazy. Přátelská atmosféra , spousta otázek a fundovaných odpovědí vyplnily čas , ničím neohraničený. Nadšení pro náročnou manažérskou práci bylo patrno z každého vyjádření. Dověděli jsme se mnohé a současně poznali člověka , který sdílí život s rodinou s námi v naší obci a který i přes své časové vytížení si vyšetřil čas pro náš klub. Příslib další návštěvy byl potěšující.                                                        Mgr. Miluše Strakošová

Číst 6595 krát

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!