čtvrtek, 10 říjen 2019 07:58

KS - Setkání s plk.Mgr. Tomášem Landsfeldem 2. října 2019

Napsal(a)

 

Setkání s plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem 2.října 2019

Ve středu 2. října navštívil klub seniorů ředitel Krajského ředitelství policie v Olomouci plk. Mgr.Tomáš Landsfeld. Profesní zařazení budilo patřičný respekt, ale i očekávání. Přišel s úsměvem a v tomtéž duchu se rozvíjelo celé setkání. V úvodu nastíněným kariérním postupem a obsáhlostí postu byly vyhraněny mantinely pro pozdější dotazy. Přátelská atmosféra , spousta otázek a fundovaných odpovědí vyplnily čas , ničím neohraničený. Nadšení pro náročnou manažérskou práci bylo patrno z každého vyjádření. Dověděli jsme se mnohé a současně poznali člověka , který sdílí život s rodinou s námi v naší obci a který i přes své časové vytížení si vyšetřil čas pro náš klub. Příslib další návštěvy byl potěšující.                                                        Mgr. Miluše Strakošová

Číst 4133 krát

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl