pondělí, 09 prosinec 2019 13:02

KS - Mikuláš s čertem v klubu 4. 12. 2019

Napsal(a)

 

Mikuláš s čertem v klubu   4. 12. 2019

S Mikulášem vešla do klubu majestátnost - důstojnost ovládla klubový prostor, přítomní zpozorněli. S příchodem čerta vše rázem utichlo, asi nostalgií, ale hlavně tím, že pekelnou vyřídilku nebylo možno přehlušit. Ďábelsky vyšňořený, čertovský rozpálený, pekelně divoký a prudký. Přes hory a doly, k hříšníkům v klubu se dostával i skokem přes židli a stoly. Mikuláš s nebeskou velebností rozdával po zásluze dárky. Čertisko si vyřizovalo účty s darebníky, došlo i na negativní stimuly s čertem z jiného vrhu, hříšníky slibována náprava. V bujné atmosféře , jako nebeské zvonění,   vyzněl vánoční pozdrav od starosty obce pro každého z  přítomných – působivé a dojemné. Děkujeme v š e m aktérům za bujaré rozproudění slavnostní mikulášovskočertovské nálady i velkolepou  nadílku. Uhlí nebylo reklamováno nikým, se  svěšenou hlavou a pohnutky v mysli, přijal každý … A tak to má být.                                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Miluše Strakošová

Číst 727 krát Naposledy změněno středa, 08 leden 2020 08:27

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl