pátek, 03 leden 2020 08:15

KS - zpívání koled s kapelníkem Petrem Strakošem

Napsal(a)

 

Zpívání koled     Klub seniorů 18.12.2019

V klubu n i c neponecháváme náhodě. K Vánocům patří prskavky, stromeček a především koledování. Oprášili jsme paměť a v dostatečném předstihu si připomněli slova známých koled i lidových písní pod vedením skvělého muzikanta pana Petra Strakoše. Večer vygradoval blokem písniček na přání, vyhověno bylo všem. Zdatnější zpívali forte, kdo se obával falzetu, byl obezřetnější. Zaznělo i mnoga ljeta ve slavnostnějším hávu a patřilo těm, které oslovil kalendář jménem. Tak, díky, kapelníku, Vánoce mohou přijít, vždyť máme natrénováno.                                  Mgr. Miluše Strakošová

Číst 924 krát Naposledy změněno pátek, 03 leden 2020 08:35

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl