středa, 08 leden 2020 08:15

KS - rozloučení s rokem 2019

Napsal(a)

Loučení s rokem            neděle 29. 12. 2019

Rok 2019 ukrajoval poslední chvíle ze svého času. Třebaže byla neděle, sešli jsme se v hojném počtu, abychom mírou vrchovatou završili rok a uplynulým 365 dnům řekli nostalgicky- adié. V úvodu setkání bylo uděleno adresné poděkování za práci i zachování hojné přízně. Slavnostní večeře a bohatá tombola proběhly ve vyšším nadstandartním levelu díky ochotě členů KS. K  losování se dostavil „ bruselský potentát“ a dozoroval rozdílení cen -  u některých i čtyřikrát. Zábava se rozproudila výtečně a úspěšně gradovala .                                                    

Šťastnému vykročení do nového roku 2020 již nic nebrání, ať se vyvíjí podle našich přání.                                  Mgr. Miluše Strakošová                                                                                        

Číst 593 krát

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl