úterý, 07 červenec 2020 08:25

Předprázdninové setkání 24. 6. 2020

Napsal(a)

 

Předprázdninové setkání     24. 6.2020

Konečně opět spolu…Plánovaný piknik v oblíbeném prostředí u rybníka pokazila ranní dešťová sprška, nevzala však elán organizátorům. Od rána se připravovalo, peklo, zajišťovalo vše ke spokojenosti členů. V nejistém počasí svou náruč poskytla klubovna. Účast členů tradičně hojná , protože normy platí pro každého, desinfekce při vstupu nebyla nikým přehlížena . Pozornost příchozích byla spíš upřena k frontě a prodeji koláčků – postačí počet? Vítání přátel, slavnostní tuš jubilantům, šum jako v úlu, každé novum bylo pozorně vstřebáváno. A dál se jen pělo, melodie pod jemným vedením kapelníka pana Petra Strakoše se rozlévaly nejen po klubovně, ale zalétaly i do patra za mírumilovné tolerance výš bydlících. Koláčků pochybělo, jídla bylo dostatek, stejně jako pozitivní energie, která přítomné provázela. Večer jsme museli šlápnout na brzdu a předprázdninově se loučit. Na shledanou v září covidu na truc .                                                                          Mgr.   Miluše Strakošová                                  

Číst 70 krát

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl