Studénka drůbež nabízí k prodeji: Kuřice od 150 -170 Kč, chovné kohouty, housata, kačeny, krůty 250 Kč 9 týdnů, nové brambory, česnek, krmné směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční v sobotu 7. 9. 2019 v 13.15 až 13.30 u Sokolovny.

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl