Výbor klubu seniorů oznamuje, že se v úterý 5. listopadu 2019 budou v klubu seniorů měnit okna. Ve středu 6. listopadu 2019 bude nutný úklid v klubu. Mají prosbu k svým členům, kdo může, aby přišel ve středu v 8 hod. výpomoct. Výbor klubu děkuje. 

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl