Obec Fryčovice pořádá společně s místními spolky a organizacemi rozsvícení vánočního stromečku v neděli 1.prosince 2019 na návsi. Program začíná od 16 hod. jarmarkem. V 17 hod. bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Vystoupí děti z MŠ, žáci ze ZŠ nebo skupina OLD TIMES. Občerstvení zajištěno. Přijde čert i mikuláš.

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl