Obecní úřad Fryčovice informuje seniory, že Vláda ČR povoluje ode dnešního dne 19. 03. 2020 osobám starších 65 let nakupovat v maloobchodních prodejnách v čase od 10 do 12 hod.

Obec Fryčovice ve spolupráci s dobrovolníky nabízí zajištění nákupů (potravin, léků a hygienických potřeb) osobám, které tuto pomoc potřebují- zejména tedy starším občanům, občanům se zdravotním omezením, občanům v případné karanténě, popřípadě dalším občanům, kteří z různých důvodů nemají možnost samostatně nebo za pomoci příbuzných si tyto potřeby obstarat.

Obec Fryčovice ve spolupráci se školní jídelnou ZŠ Fryčovice nabízí zajištění obědů pro osoby v případné karanténě na území obce Fryčovice. Cena za oběd je 73 Kč.

Žádáme občany, pokud se nacházejí v karanténě na území obce Fryčovice, aby se dobrovolně telefonicky nebo e-mailem nahlásili na obecní úřad.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl