Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 11.04.2020 od 12:45 - 13:00 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí: kuřice různých barev, chovné kohouty, husy, husokačeny, káčata, krmné směsi a vitamíny.

Oznamujeme občanům, že termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci byl přesunut ze soboty 18. 04. 2020 na sobotu 09. 05. 2020. 

Dne 30. 04. 2020 vyprší termín splatnosti místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S ohledem na současnou situaci a s blížícími se lhůtami splatnosti těchto poplatků, oznamujeme občanům, že se splatnost prodlužuje do 30. 06. 2020. Doporučujeme občanům, aby tyto místní poplatky hradili bezhotovostním převodem na účet obce, hotovostně na obecním úřadě umožníme platit, až nebude omezen volný pohyb osob. Vyzvednutí nálepky na popelnici po zaplacení bezhotovostním převodem bude umožněno taktéž po skončení omezení volného pohybu osob.

 Informujeme občany, že od pátku 03. 04. 2020 je po zimní sezóně spuštěn vodovod na místním hřbitově. WC u obřadní síně jsou otevřeny pro veřejnost celoročně.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl