Zastupitelstvo obce Fryčovice schválilo na svém 8. zasedání, které se konalo dne 22.04.2020 novou OZV č. 1/2020 o regulaci hlučných činností. Upozorňujeme, že používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu narušují veřejný pořádek v obci. V nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu je každý povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekačky na trávu, pily, křovinořezy, stavební stroje apod.) Výjimkou jsou nezbytně nutná jednání vykonávána v rámci sezónních prací v zemědělství, veřejně prospěšné stavby prováděné obcí, krajem či státem a údržba veřejně prospěšných zařízení, komunikací a veřejných prostranství k tomu oprávněnými osobami. Více informací naleznete na webových stránkách obce.

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v sobotu 16.05.2020 revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci pomohou s jejím vyřízením a instalací. Cena za kontrolu a čištění komínu či plynového kotle je od 350 Kč, cena za revize kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou telefonicky objednávat na tel.: 608 748 989.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl