Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 8. srpna 2020 od 12:45 - 13:00 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice různých barev, roční slepice za cenu 80 kč, chovné kohouty různých barev za cenu 150 Kč, krmné směsi, vitamíny, brambory, cibule, česnek, nakládačky a další.

Restaurace U Chamráda Vás zve na již tradiční grilovačku, která se uskuteční v sobotu 8. srpna 2020 od 16 hod. Grilovat se bude vepřový steak z krkovice, kuřecí prsní steak, kuřečí špíz, grilovaný hermelín a hamburgery. Pro děti jsou připraveny houpačky, skluzavky, pískoviště a točená zmrzlina. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl