Klikněte pro přečtení označeného textu! Farma Gazda Bohumín uskuteční prodej ve čtvrtek 17. září 2020 od 13:20 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí nosné kuřice před snůškou, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež.  Studénka drůbež uskuteční prodej ve čtvrtek 17. září 2020 od 9:45-10 hod. a v sobotu 19. září 2020 od 12:45-13 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice různých barev, chovné kohouty, husy za výhodné ceny, krmné směsi a vitamíny.

Farma Gazda Bohumín uskuteční prodej ve čtvrtek 17. září 2020 od 13:20 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí nosné kuřice před snůškou, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež. 

Studénka drůbež uskuteční prodej ve čtvrtek 17. září 2020 od 9:45-10 hod. a v sobotu 19. září 2020 od 12:45-13 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice různých barev, chovné kohouty, husy za výhodné ceny, krmné směsi a vitamíny.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!