Klikněte pro přečtení označeného textu! Oznamujeme občanům, že začne celostátní sčítání lidu, domů a bytů 2021 o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Další informace o sčítání 2021, seznam sčítacích komisařů pro obec Fryčovice a seznam kontaktních míst jsou zveřejněny na úřední desce OÚ a na internetových stránkách obce. Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 13. března 2021 od 12:45 - 13 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, konzumní brambory a cibule. Provozovna pošty Fryčovice bude uzavřena v pondělí 15. 03. 2021 na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou ve Staříči na adrese Fryčovická 335, Staříč v rámci otevírací doby: 13:00-18:00 hodin.

Oznamujeme občanům, že začne celostátní sčítání lidu, domů a bytů 2021 o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Další informace o sčítání 2021, seznam sčítacích komisařů pro obec Fryčovice a seznam kontaktních míst jsou zveřejněny na úřední desce OÚ a na internetových stránkách obce.

Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 13. března 2021 od 12:45 - 13 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, konzumní brambory a cibule.

Provozovna pošty Fryčovice bude uzavřena v pondělí 15. 03. 2021 na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou ve Staříči na adrese Fryčovická 335, Staříč v rámci otevírací doby: 13:00-18:00 hodin.

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!