Klikněte pro přečtení označeného textu!  Připomínáme občanům, že v sobotu 27. března 2021 začíná povinné sčítání lidu 2021. Od 27. 03. - 09. 04. bude probíhat on-line sčítání. Elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu (v Google Play či App Store pod názvem Sčítání2021) nebo počítače s připojením k internetu na webové stránce onlinescitani.cz. Vyplňuje se jeden společný pro celou domácnost a má 2 části: 1) Bydlení, domácnost 2) za jednotlivé osoby. Kdo se nesečte online, tomu doručí v době od 17. – 26. 04. 2021 v předem oznámeném termínu sčítací komisař tištěný formulář, případně je možné si ho vyzvednout na kontaktním místě sčítání (pošta Brušperk) či na krajské správě Českého statistického úřadu. Elektronický formulář je přístupný v češtině a dalších 7 jazycích, tištěný formulář je pouze v češtině (na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze získat i v jiném jazyce). Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý či přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Za nezletilé osoby, nesvéprávné osoby apod. je povinen vyplnit formulář jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Vyplněný listinný formulář se odevzdává sčítacímu komisaři, osobně na kontaktním místě sčítání (pošta Brušperk) nebo zdarma odeslat na P. O. BOX České pošty v předtištěné obálce s logem Sčítání. Formulář se vyplňuje podle svého skutečného bydliště, kde osoba dlouhodobě žije, má svou domácnost, případně rodinu (nezaleží, kde má adresu trvalého pobytu). Za rekreační objekty a další domy s číslem evidenčním se vyplní formulář v případě, že tam respondent skutečně bydlí. Data vyplněná v elektronickém formuláři je možné si uložit a později v něm pokračovat (je však potřeba zadat heslo, které si musíte zapamatovat). Pokud zjistíte po odeslání vyplněného formuláře, že jste v něm udělali chybu, můžete vyplnit nový formulář (je jedno zda elektronický, či tištěný). Při zpracování výsledků se použiji údaje z později odeslaného formuláře. Za nesplnění zákonné povinnosti sečíst se, hrozí sankce až 10.000 Kč. Webové stránky čsú: www.scitani.cz, dotazy ohledně sčítání lidu lze zaslat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597 = dotazy + @; addy6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597 = addy6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597 + scitani + . + cz; var addy_text6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597 = dotazy + @ + scitani + . + cz;document.getElementById(cloak6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597).innerHTML += +addy_text6cd0ccee30af74ef5fdf66c52182b597+; , informační linka ČSÚ: 274 056 789, 840 304 050.   Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 27. 03. 2021 od 13 - 13:15 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, cibule a brambory.  

 Připomínáme občanům, že v sobotu 27. března 2021 začíná povinné sčítání lidu 2021. Od 27. 03. - 09. 04. bude probíhat on-line sčítání. Elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu (v Google Play či App Store pod názvem Sčítání2021) nebo počítače s připojením k internetu na webové stránce onlinescitani.cz. Vyplňuje se jeden společný pro celou domácnost a má 2 části: 1) Bydlení, domácnost 2) za jednotlivé osoby. Kdo se nesečte online, tomu doručí v době od 17. – 26. 04. 2021 v předem oznámeném termínu sčítací komisař tištěný formulář, případně je možné si ho vyzvednout na kontaktním místě sčítání (pošta Brušperk) či na krajské správě Českého statistického úřadu. Elektronický formulář je přístupný v češtině a dalších 7 jazycích, tištěný formulář je pouze v češtině (na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze získat i v jiném jazyce). Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý či přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Za nezletilé osoby, nesvéprávné osoby apod. je povinen vyplnit formulář jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Vyplněný listinný formulář se odevzdává sčítacímu komisaři, osobně na kontaktním místě sčítání (pošta Brušperk) nebo zdarma odeslat na P. O. BOX České pošty v předtištěné obálce s logem Sčítání. Formulář se vyplňuje podle svého skutečného bydliště, kde osoba dlouhodobě žije, má svou domácnost, případně rodinu (nezaleží, kde má adresu trvalého pobytu). Za rekreační objekty a další domy s číslem evidenčním se vyplní formulář v případě, že tam respondent skutečně bydlí. Data vyplněná v elektronickém formuláři je možné si uložit a později v něm pokračovat (je však potřeba zadat heslo, které si musíte zapamatovat). Pokud zjistíte po odeslání vyplněného formuláře, že jste v něm udělali chybu, můžete vyplnit nový formulář (je jedno zda elektronický, či tištěný). Při zpracování výsledků se použiji údaje z později odeslaného formuláře. Za nesplnění zákonné povinnosti sečíst se, hrozí sankce až 10.000 Kč. Webové stránky čsú: www.scitani.cz, dotazy ohledně sčítání lidu lze zaslat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., informační linka ČSÚ: 274 056 789, 840 304 050.

 

Studénka drůbež uskuteční prodej v sobotu 27. 03. 2021 od 13 - 13:15 hod. u sokolovny. K prodeji nabízí kuřice, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, cibule a brambory.

 

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!