IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Pohádkový les 2024
POHÁDKOVÝ LES
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
DEN OBCE 29. 6. 2024
30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P 240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní, tzn. 26 svozů za rok: 2024

Horní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.  – 1. svoz 4. 1. 2024

Dolní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod1. svoz 11. 1. 2024

Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy.

Termín pro zaplacení poplatku na rok 2024 je do 30. 4. 2024.

Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023 stanovuje výši poplatku na občana ve výši 700 Kč. 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

a) se zdržuje v zahraničí po dobu delší devíti měsíců v příslušném kalendářním roce,

b) má evidenční údaj o místě přihlášení na ohlašovně Obecního úřadu Fryčovice č.p 83 a její pobyt není znám,

c) se narodí v příslušném kalendářním roce,

d) dosáhne v příslušném kalendářním roce věku 80 let a více.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce a která je zároveň poplatníkem s titulu přihlášení v obci. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.


V případě poškození popelnice svozovou firmou je možná výměna za novou: informace tel.č. 603 996 644.

V případě nevyvezení popelnice svozovou firmou tyto případy nahlaste ihned po zjištění na tel.č. 603 996 644. 

Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2023 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce)

Termíny: 3.2., 6.4., 1.6., 3.8., 5.10. a 7.12.2024

  Seznam umístění kóji s kontejnery na tříděný odpad v obci

 • U zastávky "koupaliště"
 • Ptáčník u kapličky
 • Vedle bytového domu č.p. 54
 • U restaurace Sokolka na návsí
 • U č.p. 99 za mostem u MŠ směrem na horní konec
 • U mostu u budovy bývalé správní budovy JZD
 • U mostu u pana Slavíka  na horním konci
 • U mostku u č.p. 153 na horním konci
 • U restaurace Chamrád

Sběrné místo, kde jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na papír a plasty, zvony na sklo a kontejnery na použité plechovky je v objektu technických služeb č.p. 727. Vjezd do objektu je ze strany bývalého fojství (od hřiště TJ Sokol). Sběrné místo je otevřeno celodenně a je hlídáno kamerovým systémem.

Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2024

Plasty (žluté 1100 l kontejnery)

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34. 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 47, 49 a 51.

Svozy jsou vždy v úterý daného týdne.

Od 1.1. do 30.4. a od 1.11. do 31.12. 2024 co 14 dní, od 1.5. do 31.10. 2024 1x týdně 

Velkoobjemový kontejner na plasty (34 m3) je v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství plastů nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Plastové odpady odložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá! Kontejner se vyváží vždy po zaplnění!

Papír (modré 1100 l kontejnery)

týden: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 a 52.

Svozy jsou vždy ve čtvrtek daného týdne.

Velkoobjemový kontejner na papír (34 m3) je v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství papíru a hlavně kartónů nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Odpady z papíru oložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá! Kontejner se vyváží vždy po zaplnění! 

Sklo  (zelené zvony o objemu 2 150 litrů)

týden: 1, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 a 48.

Vyváží se 1x měsíčně. Přesný den není určen! Zvony na sklo (2 ks) jsou umístěny také v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud jsou zvony na sklo v obci plné, prosíme občany, aby sklo vedle plných zvonů neodkládali a vozili je do nového sběrného místa, které je otevřeno celodenně. Sklo odložené u zvonů v kójích sběrná služba neodebírá!

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim)

Jarní svoz: sobota 20. 4. 2024 (8.00 – 12:30)

Podzimní svoz: 5. 10. 2024 (8.00 - 12.30)

 Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram:

 • 8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny
 • 8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka
 • 9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy
 • 10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD
 • 11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů

8.00 – 12.30 na parkovišti u sokolovny na návsi ve Fryčovicích

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem!

Sběr plechovek: kontejner v areálu technických služeb č.p. 727 (výměna kontejneru vždy po naplnění)

Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejnery jsou ve všech kójích na tříděný odpad v obci - kontejner o obsahu 240 l. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích (do objemu 2 litrů)! Nikdy nestavte nádoby s použitými oleji vedle kontejnerů! 

Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: tři kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny na návsi, vedle bytového domu č.p. 54 a v kóji u mostu u pana Slavíka (č.p. 192).

Sběr velkých a malých elektrozařízení v arálu technických služeb č.p. 727

Pro drobné elektrospotřebiče je v areálu technických služeb č.p. 727 připravena klec, do které můžete odkládat použité drobné elektrospotřebiče (např. vysavače, žehličky, ventilátory, počítače, monitory, ....). Klec je umístěna na čelní stěně budovy ze strany velkých kontejnerů hned vedle zvonů na sklo.

Po telefonické domluvě na tel.č. 602 602 589 můžete přivézt i velké spotřebiče jako např. ledničky, mrazáky, pračky, sušičky nebo velké LCD televize a nemusíte čekat na mobilní svoz na jaře nebo na podzim nebo zařízení vozit do sběrného dvora Frýdecké skládky a.s. Spotřebiče musí být kompletní! Tzv. vykuchané spotřebiče  např. bez motorů, chlazení apod. nebudou odebírány!  Tuto službu zajišťuje společnost ELEKTROWIN a.s., která provádí svoz na základě odvolávek.

Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách) nebo do nádob na elektroodpad (označený vstup na kontejneru).

Sběr bio odpadu je v obci uskutečňován sběrem do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny na deseti místech v obci. Vývoz kontejnerů provádí zaměstnanci údržby OÚ. Do označených bio kontejnerů prosím nevhazujte větve, palety, desky, pražce a jiný odpad než rostlinného původu. Větve prosíme, odkládejte vedle kontejnerů nebo je odvezte na vyznačené místo u hájenky v Zámrklí. Pokud již máte bio odpad (např. nasekanou trávu) na vozíku, je možné si dohodnout zapůjčení klíče od "hnojiště" a odvézt to tam!

Sběr textilu je v obci uskutečňován sběrem do kontejnerů, které dodala společnost TEXTIL ECO. 

Umístění kontejnerů:

 • v kóji u bytového domu č.p. 54,
 • v areálu technických služeb č.p. 727,
 • u mostu u MŠ
 • v kóji u mostu u pana Slavíka č.p. 192 na horním konci

Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic!

Nebezpečné a velkoobjemové odpady (kromě PNEU) mimo mobilní sběr:

Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma!

Zpětný odběr pneumatik je zajištěn pouze ve sběrném dvoře „Panské Nové Dvory“, který se nachází ve Frýdku v areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s.

KONTAKT:
M: +420 725 223 911

Provozní doba

pondělí – pátek:

6:00 – 14:00 hod.

sobota:

zavřeno

neděle:

zavřeno

Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.

Do kontejnerů na papír nevhazujte plasty, dřevěné bedýnky, polystyrén, obaly od použité pyrotechniky! Do kontejnerů s plasty nevhazujte pneumatiky, pláště a duše z kol, PVC podlahovou krytinu, novodurové trubky! Do zvonů na sklo zásadně nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán, autosklo a jiná lepená skla.  

V kójích udržujte pořádek a čistotu! Je to věcí nás všech, aby jsme všem návštěvníkům obce dokázali, že máme rádi pořádek!