Klikněte pro přečtení označeného textu! Odpadové hospodářství Formuláře: Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Ohlášení/osvobození k místnímu poplatku za komunální odpad-vlastník nemovitosti ohlášení_osvobození-poplatek_za_odpad_r.2019.pdf ohlášeníosvobození-poplatek_za_odpad_r.2020.pdf Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok: Dolní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 2. 1. 2020 Horní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz  9. 1. 2020   Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1100 l s pravidelným svozem 1x týdně, tzn. 52 svozů za rok: Každý týden ve čtvrtek – první svoz 2. 1. 2020 Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2020 je do 30. 6. 2020.   Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2020 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce) Termíny: 1.2., 4.4., 6.6., 1.8., 3.10. a 5.12.2020   Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2020 – II. pololetí:   Plasty (žluté 1100 l kontejnery): týden: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, a 53 (červenec až říjen každý týden, listopad až prosinec co 14 dní) Vyváží se v úterý v určeném týdnu!  Papír (modré 1100 l kontejnery) 1x za 14 dní , každý lichý týden Vyváží se ve čtvrtek v určeném týdnu!   Sklo Svoz zvonů (zelené zvony Z 2150 l) týden: 28, 32, 36, 40, 46 a 50 Přesný den v týdnu není určen!   Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim): Jarní svoz: sobota 09.05.2020 (8.00 – 12:30) Podzimní svoz: 10.10.2020 (8.00 - 12.30)   Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram: 8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny 8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka 9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy 10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD 11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.   Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů: 8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.   Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem. Sběr plechovek: kontejner u sokolovny (výměna kontejneru vždy po naplnění) Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejner u sokolovny a na horním konci u č.p. 160. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích! Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: dva kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny a u mostu u pana Slavíka. Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách)   Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic. Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr: Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma!

Odpadové hospodářství


Formuláře:


Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok:

Dolní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 2. 1. 2020

Horní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz  9. 1. 2020

 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1100 l s pravidelným svozem 1x týdně, tzn. 52 svozů za rok:

Každý týden ve čtvrtek – první svoz 2. 1. 2020

Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2020 je do 30. 6. 2020.

 

Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2020 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce)

Termíny: 1.2., 4.4., 6.6., 1.8., 3.10. a 5.12.2020

 

Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2020 – II. pololetí:

 

Plasty (žluté 1100 l kontejnery):

týden: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, a 53

(červenec až říjen každý týden, listopad až prosinec co 14 dní)

Vyváží se v úterý v určeném týdnu!

 Papír (modré 1100 l kontejnery)

1x za 14 dní , každý lichý týden

Vyváží se ve čtvrtek v určeném týdnu!

 

Sklo

Svoz zvonů (zelené zvony Z 2150 l)

týden: 28, 32, 36, 40, 46 a 50

Přesný den v týdnu není určen!

 

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim):

Jarní svoz: sobota 09.05.2020 (8.00 – 12:30)

Podzimní svoz: 10.10.2020 (8.00 - 12.30)

 

Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram:

8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny

8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka

9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy

10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD

11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

 

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů:

8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

 

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem.

Sběr plechovek: kontejner u sokolovny (výměna kontejneru vždy po naplnění)

Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejner u sokolovny a na horním konci u č.p. 160. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích!

Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: dva kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny a u mostu u pana Slavíka.

Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách)

 

Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích.

Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr:

Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma!

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!