Klikněte pro přečtení označeného textu! Odpadové hospodářství Formuláře: Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Ohlášení/osvobození k místnímu poplatku za komunální odpad-vlastník nemovitosti osvobození od poplatku za komunální odpad Kompostéry: Návod na složení kompostéru KOMP 900 Návod na složení kompostéru THERMO STAR 600 Návod na složení kompostéru THERMO STAR 1000   Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok: Dolní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 14. 1. 2021 Horní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz  7. 1. 2021  Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2021 je do 30. 4. 2021. Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2020 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce) Termíny: 6.2., 3.4., 5.6., 7.8., 2.10. a 4.12.2021  Seznam umístění kóji s kontejnery na tříděný odpad v obci: U zastávky "koupaliště" Ptáčník u kapličky Vedle bytového domu č.p. 54 U restaurace Sokolka na návsí U č.p. 99 za mostem u MŠ směrem na horní konec U mostu u budovy bývalé správní budovy JZD U mostu u pana Slavíka  na horním konci U mostku u č.p. 160 na horním konci U restaurace Chamrád Sběrné místo, kde jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na papír a plasty a zvony na sklo je v objektu technických služeb č.p. 727. Vjezd do objektu je ze strany bývalého fojství (od hřiště TJ Sokol). Sběrné místo je otevřeno celodenně a je hlídáno kamerovým systémem. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2021 – II. pololetí: Plasty (žluté 1100 l kontejnery): týden: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (červenec - říjen každý týden, listopad a prosinec co 14 dní) Vyváží se v úterý v určeném týdnu! Nově je umístěn velkoobjemový kontejner (34 m3) v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství plastů nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Plastové odpady odložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá! Papír (modré 1100 l kontejnery) 1x za 14 dní , každý sudý týden týden: 28,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 a 52. Vyváží se ve čtvrtek v určeném týdnu! Nově je umístěn velkoobjemový kontejner (34 m3) v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství papíru nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Papírové odpady odložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá! Sklo Svoz zvonů (zelené zvony Z 2150 l) týden: 27, 31, 35, 40, 45 a 50. Vyváží se 1x měsíčně. Přesný den v týdnu není určen! Zvony na sklo jsou umístěny také v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud jsou zvony na sklo v obci plné, prosíme občany, aby sklo vedle plných zvonů neodkládali a vozili je do nového sběrného místa, které je otevřeno celodenně. Sklo odložené u zvonů v kójích sběrná služba neodebírá! Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim): Jarní svoz: sobota 17.4.2021 (8.00 – 12:30) Podzimní svoz: 6.11.2021 (8.00 - 12.30) Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram: 8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny 8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka 9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy 10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD 11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů: 8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče. Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem. Sběr plechovek: kontejner u sokolovny (výměna kontejneru vždy po naplnění) Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejner u sokolovny a na horním konci u č.p. 160. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích! Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: tři kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny, vedle bytového domu č-p- 54 a u mostu u pana Slavíka. Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách) nebo do nádob na elektroodpad (označený vstup na kontejneru). Sběr bio odpadu je v obci uskutečňován sběrem do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny na deseti místech v obci. Vývoz kontejnerů provádí zaměstnanci údržby OÚ. Do označených bio kontejnerů prosím nevhazujte větve, palety, desky, pražce a jiný odpad než rostlinného původu. Větve prosíme, odkládejte vedle kontejnerů nebo je odvezte na vyznačené místo u hájenky v Zámrklí. Pokud již máte bio odpad (např. nasekanou trávu) na vozíku, je možné si dohodnout zapůjčení klíče od "hnojiště" a odvézt to tam! Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic! Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr: Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma! Do kontejnerů na papír nevhazujte plasty, dřevěné bedýnky, polystyrén, obaly od použité pyrotechniky! Do kontejnerů s plasty nevhazujte pneumatiky, pláště a duše z kol, PVC podlahovou krytinu! Do zvonů na sklo zásadně nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán, autosklo a jiná lepená skla.   V kójích udržujte pořádek a čistotu! Je to věcí nás všech, aby jsme všem návštěvníkům obce dokázali, že máme rádi pořádek!

Odpadové hospodářství


Formuláře:


Kompostéry:

Návod na složení kompostéru KOMP 900

Návod na složení kompostéru THERMO STAR 600

Návod na složení kompostéru THERMO STAR 1000

 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok:

Dolní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 14. 1. 2021

Horní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz  7. 1. 2021

 Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2021 je do 30. 4. 2021.

Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2020 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce)

Termíny: 6.2., 3.4., 5.6., 7.8., 2.10. a 4.12.2021

 Seznam umístění kóji s kontejnery na tříděný odpad v obci:

  1. U zastávky "koupaliště"
  2. Ptáčník u kapličky
  3. Vedle bytového domu č.p. 54
  4. U restaurace Sokolka na návsí
  5. U č.p. 99 za mostem u MŠ směrem na horní konec
  6. U mostu u budovy bývalé správní budovy JZD
  7. U mostu u pana Slavíka  na horním konci
  8. U mostku u č.p. 160 na horním konci
  9. U restaurace Chamrád

Sběrné místo, kde jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na papír a plasty a zvony na sklo je v objektu technických služeb č.p. 727. Vjezd do objektu je ze strany bývalého fojství (od hřiště TJ Sokol). Sběrné místo je otevřeno celodenně a je hlídáno kamerovým systémem.

Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2021 – II. pololetí:

Plasty (žluté 1100 l kontejnery):

týden: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52

(červenec - říjen každý týden, listopad a prosinec co 14 dní)

Vyváží se v úterý v určeném týdnu!

Nově je umístěn velkoobjemový kontejner (34 m3) v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství plastů nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Plastové odpady odložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá!

Papír (modré 1100 l kontejnery)

1x za 14 dní , každý sudý týden

týden: 28,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 a 52.

Vyváží se ve čtvrtek v určeném týdnu!

Nově je umístěn velkoobjemový kontejner (34 m3) v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud se zbavujete většího množství papíru nebo jsou kontejnery v kójích v obci plné, je možno tento druh odpadu dovézt na toto sběrné místo a uložit do označeného kontejneru. Kontejnery jsou přístupné celodenně. Papírové odpady odložené v kójích vedle kontejnerů sběrná služby neodebírá!

Sklo

Svoz zvonů (zelené zvony Z 2150 l)

týden: 27, 31, 35, 40, 45 a 50.

Vyváží se 1x měsíčně.

Přesný den v týdnu není určen!

Zvony na sklo jsou umístěny také v objektu technických služeb č.p. 727. Pokud jsou zvony na sklo v obci plné, prosíme občany, aby sklo vedle plných zvonů neodkládali a vozili je do nového sběrného místa, které je otevřeno celodenně.

Sklo odložené u zvonů v kójích sběrná služba neodebírá!

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim):

Jarní svoz: sobota 17.4.2021 (8.00 – 12:30)

Podzimní svoz: 6.11.2021 (8.00 - 12.30)

Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram:

8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny

8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka

9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy

10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD

11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů:

8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem.

Sběr plechovek: kontejner u sokolovny (výměna kontejneru vždy po naplnění)

Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejner u sokolovny a na horním konci u č.p. 160. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích!

Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: tři kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny, vedle bytového domu č-p- 54 a u mostu u pana Slavíka.

Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách) nebo do nádob na elektroodpad (označený vstup na kontejneru).

Sběr bio odpadu je v obci uskutečňován sběrem do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny na deseti místech v obci. Vývoz kontejnerů provádí zaměstnanci údržby OÚ. Do označených bio kontejnerů prosím nevhazujte větve, palety, desky, pražce a jiný odpad než rostlinného původu. Větve prosíme, odkládejte vedle kontejnerů nebo je odvezte na vyznačené místo u hájenky v Zámrklí. Pokud již máte bio odpad (např. nasekanou trávu) na vozíku, je možné si dohodnout zapůjčení klíče od "hnojiště" a odvézt to tam!

Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic!

Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr:

Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma!

Do kontejnerů na papír nevhazujte plasty, dřevěné bedýnky, polystyrén, obaly od použité pyrotechniky! Do kontejnerů s plasty nevhazujte pneumatiky, pláště a duše z kol, PVC podlahovou krytinu! Do zvonů na sklo zásadně nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán, autosklo a jiná lepená skla.  

V kójích udržujte pořádek a čistotu! Je to věcí nás všech, aby jsme všem návštěvníkům obce dokázali, že máme rádi pořádek!

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!