Odpadové hospodářství


Formuláře:


Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P240 l s pravidelným svozem 1x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok:

Dolní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 3. 1. 2019

Horní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6.00 do 14.00 hodin – první svoz 10. 1. 2019

 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1100 l s pravidelným svozem 1x týdně, tzn. 52 svozů za rok:

Každý týden ve čtvrtek – první svoz 3. 1. 2019

Popelnice zařazené v systému obce musejí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2019 je do 31. 3. 2019.

 

Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2019 – 1x za dva měsíce (každou první sobotu v každém druhém měsíci v roce)

Termíny: 2.2., 6.4., 1.6., 3.8., 5.10. a 7.12.2019

 

Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty a sklo v roce 2019 – II. pololetí:

 

Plasty (žluté 1100 l kontejnery):

týden: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 a 51

(červenec až říjen každý týden, listopad až prosinec co 14 dní)

 

Papír (modré 1100 l kontejnery)

1x za 14 dní , každý lichý týden

 

Sklo

Svoz zvonů (zelené zvony Z 2150 l)

1x za 14 dní, každý sudý týden

 

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 2x ročně (jaro, podzim):

Jarní svoz: sobota 09.05.2020 (8.00 – 12:30)

Podzimní svoz: upřesníme

 

Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram:

8.00 – 8.40 dolní část obce u pana Kuběny

8.45 – 9.40 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka

9.45 – 10.40 u mostu u mateřské školy

10.45 – 11.40 u bývalé správní budovy JZD

11.45 – 12.30 u mostu u pana Slavíka

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

 

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů:

8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

 

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem.

Sběr plechovek: kontejner u sokolovny (výměna kontejneru vždy po naplnění)

Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – kontejner u sokolovny a na horním konci u č.p. 160. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích!

Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: dva kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny a u mostu u pana Slavíka.

Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách)

 

Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích.

Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr:

Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře „Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem v obci mají zajištěn odběr zdarma!

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl