IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 3. 12. 2023
4 5 6 7 8 9
Zájezd - ADVENTNÍ OLOMOUC
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Nové webové stránky TJ Sokol Fryčovice
23 24
25 26 27
Uzavření obecního úřadu
VÁNOČNÍ KONCERT
28
Uzavření obecního úřadu
29
Uzavření obecního úřadu
30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

  polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin

 2. Telefonické podání+420 558 668 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@frycovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice v úředních dnech a hodinách:

pondělí, středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin

Telefonické podání: +420 558 668 119
Poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
Elektronicky na e-mail: podatelna@frycovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: f86behq
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2024

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
 12.02.2024  Investiční plány Obce Fryčovice pro rok 2024  Web - odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
     
     

 

Rok 2023

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
17.02.2023 Sociální sítě  web-Odpověď žádost o informace.pdf
05.05.2023 Pouť ve Fryčovicích WEB - Odpověď žádost o informace.pdf
     

Rok 2022

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
 12.04.2022  Činnost státního zastupitelství WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 12.4.2022.pdf
 14.04.2022  Boje na Ukrajině WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 14.4.2022.pdf
 19.04.2022  Boje na Ukrajině WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 19.4.2022.pdf 

 15.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2022

 Úprava křižovatky sil. II/486 x III/4845 v k.ú. Fryčovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba Fryčovice-Volný TS, VN, NN

web odpověď na žádost o informace.pdf

příloha 1-vyjádření k žádosti o zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 2-žádost o přehodnocení stanoviska o zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 3-vyjádření k žádosti o přehodnocení stanoviska k zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 4-doplnění vyjádření k žádosti o přehodnocení stanoviska k zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 5-Vyjádření Obce Fryčovice z 20. června 2022.pdf

 

Web odpověď podle 106.pdf

Rok 2021

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
21.05.2021 Činnost Okresního státního zastupitelství pro Prahu 1 Odpověď_podle_106_-_T.pdf
21.05.2021 Činnost Okresního státního zastupitelství pro Prahu 1 Odpověď_podle_106_-_R.pdf
16.08.2021 Trestná činnost orgánu činných v trestním řízení 643-1-2021.pdf
18.10.2021 Činnost Krajského soudu pro Prahu 5 NA_WEB-Odpověď_podle_106_-činnost_soudu_-_R.J.pdf

Rok 2020

 Datum Stručný obsah žádosti  Dokumenty
 12.11.2020 Vodní nádrže č.I a II. na Krnalovickém potoce

Sdělení_k_žádosti_o_informace-vodní_hráze.pdf

Příloha-provereni_nadrzi.pdf

 12.11.2020 Obecní rybník Sdělení_k_žádosti_o_informace-obecní_rybník.pdf
 12.11.2020 Hájenka v Zámrklí Sdělení_k_žádosti_o_informace-hájenka.pdf