Klikněte pro přečtení označeného textu! Rozpočet ROK 2021 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2021 obce Fryčovice na rok 2021 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021 obce Fryčovice na rok 2021 Schválený rozpočet obce Fryčovice na rok 2021 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2020 obce Fryčovice na rok 2020   ROK 2020 Rozpočtové optaření č.3 na rok 2020 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2020 obce Fryčovice na rok 2020  Rozpočtové opatření č.2 na rok 2020 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2020 obce Fryčovice na rok 2020 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2020 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatřeníč.1/2020 obce Fryčovice na rok 2020 Rozpočet obce Fryčovice na rok 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019   ROK 2019 Rozpočtové opatření č.6 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2019 obce Fryčovice na rok 2019 Rozpočet obce Fryčovice na rok 2019 Sdělení ke zveřejnění schváleného "Závěrečného účtu Obce Fryčovice na rok 2018" včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Fryčovice" Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Fryčovice, IČ 00296635 za rok 2018   Rok 2018 Rozpočtové opatření č.4 na rok 2018, včetně Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018 obce Fryčovice na rok 2018 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2018 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2018 obce Fryčovice na rok 2018 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2018 Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2018 obce Fryčovice na rok 2018 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2018  Sdělení ke zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2018 na rok 2018 Rozpočet obce Fryčovice na rok 2018   Rok 2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Fryčovice na období 2018-2022

Rozpočet

ROK 2021

 

ROK 2020

 

ROK 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!