Klikněte pro přečtení označeného textu! Veřejná vyhláška Kategorie 2020 Stav Aktuální Vyvěšeno 01. 9. 2020 Sejmuto 02. 10. 2020 Napsal Hana Bílková Aktualizováno 14. 10. 2020 15:17:15 Popis Přílohy Veřejná_vyhláška_oznamující_zahájení_projednání_Návrhu_zprávy_o_uplatňování_Územního_plánu_Frýdku-Místku.pdf Návrh_zprávy_o_uplatňování_ÚP_FM_k_projednání.pdf

Veřejná vyhláška

Kategorie
2020
Stav
Aktuální
Vyvěšeno
01. 9. 2020
Sejmuto
02. 10. 2020
Napsal
Hana Bílková
Aktualizováno
14. 10. 2020 15:17:15
Popis

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!