Klikněte pro přečtení označeného textu! Úřední deska

Úřední deska


Název Kategorie Vyvěšeno Sejmuto Stav
Omezení úředních hodin obecního úřadu 2020 19. 10. 2020 - Aktuální
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 28/2020 2020 14. 10. 2020 - Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 2020 12. 10. 2020 - Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2020 17. 9. 2020 - Aktuální
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků 2020 31. 8. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 2020 11. 8. 2020 - Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 03. 8. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Účetní závěrka Obce Fryčovice k 31.12.2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
Závěrečný účet Obce Fryčovice na rok 2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
SMOPO - Oznámení - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
SMOPO - Rozpočet na rok 2020 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2020 07. 5. 2020 07. 5. 2023 Aktuální
Rozpočet obce Fryčovice na rok 2020 2020 28. 4. 2020 31. 3. 2021 Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 06. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 2019 11. 12. 2019 01. 1. 2023 Aktuální
"Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022" obce Fryčovice 2017 31. 3. 2017 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2017 2017 21. 12. 2017 - Aktuální

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!