Klikněte pro přečtení označeného textu! Úřední deska

Úřední deska


Název Kategorie Vyvěšeno Sejmuto Stav
Omezení úředních hodin obecního úřadu 2020 19. 10. 2020 - Aktuální
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 28/2020 2020 14. 10. 2020 - Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 2020 12. 10. 2020 - Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 2020 05. 10. 2020 31. 10. 2020 Aktuální
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2020 17. 9. 2020 - Aktuální
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků 2020 31. 8. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 2020 11. 8. 2020 - Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 03. 8. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Účetní závěrka Obce Fryčovice k 31.12.2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
Závěrečný účet Obce Fryčovice na rok 2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
SMOPO - Oznámení - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
SMOPO - Rozpočet na rok 2020 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2020 07. 5. 2020 07. 5. 2023 Aktuální
Rozpočet obce Fryčovice na rok 2020 2020 28. 4. 2020 31. 3. 2021 Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 06. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 2019 11. 12. 2019 01. 1. 2023 Aktuální
"Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022" obce Fryčovice 2017 31. 3. 2017 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2017 2017 21. 12. 2017 - Aktuální

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!