Výbory a komise

Členové finančního výboru:

 Bohušík Pavel  předseda
 Tučný Zbyněk  
 Galásek Michal  
 Kuklišová Hana  
 Tomsová Žaneta  

Členové kontrolního výboru:

 Galásek Michal  předseda
 Ing. Lanča Jiří  
 Ing. Pecka Roman  
 Šmiřáková Miroslava  
 Tučný Zbyněk  
  • Jednací řád kontrolního výboru

Komise stavební a rozvoje obce:

 Tučný Zbyněk předseda
 Bílková Hana  
 Ing. Dvorský Jiří  
 Ing. Jiskrová Dagmar  
 Ing. Kavka Richard  
 Ranocha Zdeněk  
 Šmiřák Milan  

Komise školská, kulturní, sociální a bytová:

 Šmiřáková Miroslava  předseda
 Glombíčková Dana  
 Górny Jan  
 Ing. Kokešová Dana  
 Šmídová Jana  

Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství:

 Ing. Lanča Jiří  předseda
 Síbr Kamil  

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl