Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky   Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 01.01.2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2003 o zákazu volného pobíhání psů PDF 22.04.2003
Obecně závazná vyhláška Obce Fryčovice č. 1/2018 o místních poplatcích PDF 28.06.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Fryčovice PDF 01.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Fryčovice PDF  21.10.2000
Řád veřejného pohřebiště obce Fryčovice PDF  01.01.2007
Tržní řád - nařízení Rady obce č.1/2013 PDF  26.11.2013
Vyhláška obce Fryčovice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice PDF  01.04.1995

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl