Klikněte pro přečtení označeného textu! Obecně závazné vyhlášky a nařízení Název vyhlášky   Účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství PDF 13.4.2021 Tržní řád - nařízení Rady obce č.2/2020 PDF 29.12.2020 Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 1.1.2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 - zrušení vyhláška obce Fryčovice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice PDF 5.1.2021 Obecně závazná vyzhláška č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného PDF 14.7.2020 Obecně závazná vyhlášky č. 3/2020 za využívání veřejného prostranství PDF 14.7.2020 Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů PDF 14.7.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností PDF 07.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 31.12.2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2003 o zákazu volného pobíhání psů PDF 22.04.2003 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Fryčovice PDF  31.12.2019 Řád veřejného pohřebiště obce Fryčovice PDF  02.04.2020

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky   Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství PDF 13.4.2021
Tržní řád - nařízení Rady obce č.2/2020 PDF 29.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 - zrušení vyhláška obce Fryčovice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice PDF 5.1.2021
Obecně závazná vyzhláška č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného PDF 14.7.2020
Obecně závazná vyhlášky č. 3/2020 za využívání veřejného prostranství PDF 14.7.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů PDF 14.7.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností PDF 07.05.2020
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 31.12.2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2003 o zákazu volného pobíhání psů PDF 22.04.2003
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Fryčovice PDF  31.12.2019
Řád veřejného pohřebiště obce Fryčovice PDF  02.04.2020

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!