Klikněte pro přečtení označeného textu! Zastupitelstvo obce Fryčovice Členové zastupitelstva Bohušík Pavel   Čížek Kamil   Galásek Michal   Bc. Janša Pavel   Ing. Jiskrová Dagmar   Ing. Kavka Richard   Mgr. Ing. Konečný Aleš   Ing. Konečný Vratislav - místostarosta 603 996 644 Ing. Lanča Jiří   Ing. Pecka Roman   Mgr. Šefl Jiří   Šmiřáková Miroslava   Šmídová Jana   Tučný Zbyněk   Volný Leo - starosta 606 083 906   Usnesení zastupitelstva Jednací řád zastupitelstva Jednací řád kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Fryčovice

Členové zastupitelstva

Bohušík Pavel  
Čížek Kamil  
Galásek Michal  
Bc. Janša Pavel  
Ing. Jiskrová Dagmar  
Ing. Kavka Richard  
Mgr. Ing. Konečný Aleš  
Ing. Konečný Vratislav - místostarosta 603 996 644
Ing. Lanča Jiří  
Ing. Pecka Roman  
Mgr. Šefl Jiří  
Šmiřáková Miroslava  
Šmídová Jana  
Tučný Zbyněk  
Volný Leo - starosta 606 083 906

 

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!