Klikněte pro přečtení označeného textu! Usnesení zastupitelstva Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 31. října 2018 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 14. prosince 2018 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 27. března 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 26. června 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obcce Fryčovice dne 25.září 2019 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstvo obce Fryčovice dne 13.prosince. 2019 Usnesení ze 7. zasedání Zastupiteltvo obce Fryčovice dne 12.února 2020  Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22. dubna 2020 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 24. června 2020 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23. září 2020 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 18. prosince 2020

Usnesení zastupitelstva

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!