Aktuality

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Zvýšená cena - 600 Kč/osobu a rok - s trvalým pobytem v obci

                        - 600 Kč/nemovitost a rok - bez trvalého pobytu v obci

 

Osvobození od poplatku:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

1.se zdržuje v zahraničí po dobu delší devíti měsíců v příslušném kalendářním roce,

2.má evidenční údaj o místě přihlášení na ohlašovně Obecního úřadu Fryčovice č.p 83 a její pobyt není znám,

3.se narodí v příslušném kalendářním roce,

4.dosáhne v příslušném kalendářním roce věku 80 let a více.

 

POPLATEK ZA PSA

Částka zůstává stejná - 100 Kč/prvního psa a rok

                                    - 150 Kč/druhého a dalšího psa téhož majitele 

 

Platbu poplatků můžete provést:

  • v hotovosti na pokladně OÚ v kanceláři č. 108 V ÚŘEDNÍCH DNECH
  • převodem z účtu na účet obce č. 95521764/0600, VS: číslo popisné, poznámka: název poplatku a rok

 

Splatnost:

Do 30.04.2022

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!