Aktuality

P1000852

O izolaci a karanténě - účinnost od 25. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné-opatření--izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání.pdf

 

O nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami - účinnost od 18. 9. 2020 od 18 hod. do odvolání

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

 

O zákazu a omezení hromadných akcích - účinnost od 24. 9. 2020 od 0:00 hod. do 7. 10. 2020 do 23:59 hod.

Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

 

O omezení provozoven a provozů služeb - účinnost od 24. 9. 2020 od 0:00 hod. do 7. 10. 2020 do 23:59 hod.

Mimoradne-opatreni-omezení-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

 

O omezení překročení státní hranice ČR - účinnost od 21. 9. 2020 do odvolání

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani.pdf

+ seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy - účinnost od 21. 09. 2020 do odvolání

Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-21-9-2020.pdf

plakát1

plakát2

evt image

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl