Klikněte pro přečtení označeného textu! Prezident republiky Výsledky volby prezidenta republiky ve Fryčovicích v roce 2018.pdf Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Výsledky voleb ve Fryčovicích do Parlamentu ČR v roce 2017.pdf Senát Parlamentu ČR  ROK 2020 Jak_volit_v_karanténě_nebo_izolaci.pdf Jak_volit_v_pobyt.zařízení_léčebně.pdf Informace_o_způsobu_hlasování_Senát.pdf Hlasování_na_voličský_průkaz_Senát.pdf Informace_o_počtu_a_sídlech_vol.okrsků_2020.pdf 1592832344_2020_zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_do_senatu_volebni_obvod_c._69.doc 1592832344_2020_zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_do_senatu_volebni_obvod_c._69.pdf ROK 2014 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve Fryčovicích v roce 2014.pdf Zastupitelstvo krajů (MSK) ROK 2020 Jak_volit_v_karanténě_nebo_izolaci.pdf Jak_volit_v_pobyt.zařízení_léčebně.pdf Informace_o_způsobu_hlasování_krajské_volby.pdf Hlasování_na_voličský_průkaz_krajské_volby.pdf Informace_o_počtu_a_sídlech_vol.okrsků_2020.pdf 1592832299_2020_zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_do_zastupitelstev_kraju.doc 1592832299_2020_zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_do_zastupitelstev_kraju.pdf ROK 2016 Výsledky voleb do zastupitelstva krajů ve Fryčovicích v roce 2016.pdf Zastupitelstvo obce Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 2018.pdf Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 2014.pdf Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 2010.pdf Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 2006.pdf Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 2002.pdf Výsledky komunálních voleb ve Fryčovicích v roce 1998.pdf Evropský parlament    Podrobnosti k volbám naleznete na www.volby.cz

Prezident republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Senát Parlamentu ČR 

ROK 2020

ROK 2014

Zastupitelstvo krajů (MSK)

ROK 2020

ROK 2016

Zastupitelstvo obce

Evropský parlament

 


 Podrobnosti k volbám naleznete na www.volby.cz

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!