IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Předpouťová zábava
14
Fryčovická pouť 2022
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
DOŽÍNKY - 28.8.2022
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost Zrušení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01. 01. 2022   
Časový plán provádění opatření PZKO na období 2022 - 2027 13. 12. 2021  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 13. 4. 2021  
Tržní řád - nařízení Rady obce č.2/2020 29. 12. 2020  
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2021  16.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 - zrušení vyhláška obce Fryčovice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice 5. 1. 2021  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného 14. 7. 2020  
Obecně závazná vyhlášky č. 3/2020 za využívání veřejného prostranství 14. 7. 2020  
Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů 14. 7. 2020  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností 07. 5. 2020  
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31. 12. 2019  
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2003 o zákazu volného pobíhání psů 22. 4. 2003  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Fryčovice 31. 12. 2019  
Řád veřejného pohřebiště obce Fryčovice 2. 4. 2020  

Usnesení zastupitelstva 

Usnesení zastupitelstva
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 31. října 2018
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 14. prosince 2018
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 27. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 26. června 2019 
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 25.září 2019 
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstvo obce Fryčovice dne 13.prosince. 2019 
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstvo obce Fryčovice dne 12.února 2020
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22. dubna 2020
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 24. června 2020
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23. září 2020
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 18. prosince 2020
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 24. března 2021
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23. června 2021
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22. září 2021
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 16. prosince 2021