IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Právní předpisy ÚSC a neústředních správních úřadů jsou nově centralizovaně vyhlašované v jednom veřejně přístupném elektronickém publikačním prostředku, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Webový odkaz na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů:

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - SPP (gov.cz)

Název vyhlášky Účinnost Zrušení

Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2-2019, kterou se vydává požární řád obce, ze dne 13.12.2019

12. 07. 2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Fryčovice

12.07.2024

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška o mistním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 z 2022 o místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2023

 31.12.2023

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

01. 01. 2022 

 

31.12.2022

Časový plán provádění opatření PZKO na období 2022 - 2027 13. 12. 2021  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 13. 4. 2021  
Tržní řád - nařízení Rady obce č.2/2020 29. 12. 2020  
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2021  16.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 - zrušení vyhláška obce Fryčovice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice 5. 1. 2021  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného 14. 7. 2020  31.12.2023
Obecně závazná vyhlášky č. 3/2020 za využívání veřejného prostranství 14. 7. 2020  31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů 14. 7. 2020  31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností 07. 5. 2020  
Obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31. 12. 2019  
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2003 o zákazu volného pobíhání psů 22. 4. 2003  11.07.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Požární řád obce Fryčovice 31. 12. 2019  11.07.2024
Řád veřejného pohřebiště obce Fryčovice 2. 4. 2020  

Usnesení zastupitelstva 

Usnesení zastupitelstva  
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 31. října 2018  
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 14. prosince 2018  
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 27. března 2019  
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 26. června 2019   
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 25.září 2019   
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstvo obce Fryčovice dne 13.prosince. 2019   
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstvo obce Fryčovice dne 12.února 2020  
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22. dubna 2020  
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 24. června 2020  
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23. září 2020  
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 18. prosince 2020  
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 24. března 2021  
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23. června 2021  
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22. září 2021  
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 16. prosince 2021  
Usnesení ze zasedání 16. Zastupitelstva obce Fryčovice dne 23.3.2022  
Usnesení ze zasedání 17. Zastupitelstva obce Fryčovice dne 27.4.2022  
Usnesení ze zasedání 18. Zastupitelstva obce Fryčovice dne 22.6.2022  
Usnesení ze zasedání 19. Zastupitelstva obce Fryčovice dne 14.9.2022  

Usneseni ze zasedání ustavujícího 1. Zastupitelstva obce Fryčovice dne 19.10.2022

 

Usneseni z 2. zasedani ZO Frycovice ze dne 14.12.2022

 

Usnesení z 3. zasedání ZO Fryčovice ze dne 22.3.2023

 

Usnesení z 4. zasedání ZO Fryčovice ze dne 21.6.2023

 
Usnesení z 5. zasedání ZO Fryčovice ze dne 27.9.2023  

Usnesení z 6. zasedání ZO Fryčovice ze dne 15.12.2023

 
Usnesení ze 7. zasedání ZO Fryčovice ze dne 27.03.2024  
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice ze dne 09.05.2024  
Usnesení z 9. zasedání ZO Fryčovice konaného dne 26.06.2024