IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Pohádkový les 2024
POHÁDKOVÝ LES
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
DEN OBCE 29. 6. 2024
30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

  polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin

 2. Telefonické podání+420 558 668 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@frycovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice v úředních dnech a hodinách:

pondělí, středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin

Telefonické podání: +420 558 668 119
Poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
Elektronicky na e-mail: podatelna@frycovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: f86behq
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2024

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
 12.02.2024  Investiční plány Obce Fryčovice pro rok 2024  Web - odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
 12.04.2024  Poskytnutí smluv a vyúčtování - dodávky elektřiny a zemního plynu web - odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
   

přílohy.zip

 

 

Rok 2023

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
17.02.2023 Sociální sítě  web-Odpověď žádost o informace.pdf
05.05.2023 Pouť ve Fryčovicích WEB - Odpověď žádost o informace.pdf
     

Rok 2022

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
 12.04.2022  Činnost státního zastupitelství WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 12.4.2022.pdf
 14.04.2022  Boje na Ukrajině WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 14.4.2022.pdf
 19.04.2022  Boje na Ukrajině WEB Odpověď podle 106 - T.I. z 19.4.2022.pdf 

 15.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2022

 Úprava křižovatky sil. II/486 x III/4845 v k.ú. Fryčovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba Fryčovice-Volný TS, VN, NN

web odpověď na žádost o informace.pdf

příloha 1-vyjádření k žádosti o zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 2-žádost o přehodnocení stanoviska o zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 3-vyjádření k žádosti o přehodnocení stanoviska k zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 4-doplnění vyjádření k žádosti o přehodnocení stanoviska k zřízení okružní křižovatky.pdf

příloha 5-Vyjádření Obce Fryčovice z 20. června 2022.pdf

 

Web odpověď podle 106.pdf

Rok 2021

Datum   Stručný obsah žádosti Dokumenty
21.05.2021 Činnost Okresního státního zastupitelství pro Prahu 1 Odpověď_podle_106_-_T.pdf
21.05.2021 Činnost Okresního státního zastupitelství pro Prahu 1 Odpověď_podle_106_-_R.pdf
16.08.2021 Trestná činnost orgánu činných v trestním řízení 643-1-2021.pdf
18.10.2021 Činnost Krajského soudu pro Prahu 5 NA_WEB-Odpověď_podle_106_-činnost_soudu_-_R.J.pdf

Rok 2020

 Datum Stručný obsah žádosti  Dokumenty
 12.11.2020 Vodní nádrže č.I a II. na Krnalovickém potoce

Sdělení_k_žádosti_o_informace-vodní_hráze.pdf

Příloha-provereni_nadrzi.pdf

 12.11.2020 Obecní rybník Sdělení_k_žádosti_o_informace-obecní_rybník.pdf
 12.11.2020 Hájenka v Zámrklí Sdělení_k_žádosti_o_informace-hájenka.pdf