Úřední deska


Název Kategorie Vyvěšeno Sejmuto Stav
Zveřejnění záměru pronájmu hm.nem.věci - parc.č. 1457, parc.č. 1458, parc.č. 1485/1, parc.č. 1485/8 2020 05. 8. 2020 21. 8. 2020 Aktuální
Zveřejnění záměru pronájmu části hm.nem.věcí - parc.č. 2394/1, parc.č. 666/1 2020 05. 8. 2020 21. 8. 2020 Aktuální
Krajský úřad MSK - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 2020 04. 8. 2020 20. 8. 2020 Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 03. 8. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Stavební úřad Brušperk - Rozhodnutí 2020 31. 7. 2020 16. 8. 2020 Aktuální
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 16/2020 2020 24. 7. 2020 - Aktuální
Účetní závěrka Obce Fryčovice k 31.12.2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
Závěrečný účet Obce Fryčovice na rok 2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální
SMOPO - Oznámení - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
SMOPO - Rozpočet na rok 2020 2020 25. 5. 2020 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2020 07. 5. 2020 07. 5. 2023 Aktuální
Rozpočet obce Fryčovice na rok 2020 2020 28. 4. 2020 31. 3. 2021 Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 06. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Fryčovice 2020 17. 3. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 2019 11. 12. 2019 01. 1. 2023 Aktuální
"Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022" obce Fryčovice 2017 31. 3. 2017 - Aktuální
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2017 2017 21. 12. 2017 - Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu SMOPO na roky 2019 až 2021 2018 26. 4. 2018 - Aktuální
Obecné informace o zpracování osobních údajů obce Fryčovice 2018 18. 9. 2018 - Aktuální
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2019 04. 4. 2019 - Aktuální

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl