Klikněte pro přečtení označeného textu! Úřední deska

Úřední deska


Název Kategorie Vyvěšeno Sejmuto Stav
Exekutorský úřad F-M - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - obchodní podíl ve společnosti REBEL 7076 s.r.o. 2021 22. 1. 2021 23. 2. 2021 Aktuální
Exekutorský úřad F-M - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - obchodní podíl ve společnosti IVTGena s.r.o. 2021 22. 1. 2021 23. 2. 2021 Aktuální
Krajský úřad MSK - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje MSK 2021 13. 1. 2021 29. 1. 2021 Aktuální
SMOPO-Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření SMOPO na rok 2021 2021 11. 1. 2021 - Aktuální
Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 2021 11. 1. 2021 27. 1. 2021 Aktuální
Rozpočet obce Fryčovice na rok 2021 2020 22. 12. 2020 - Aktuální
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 2020 07. 12. 2020 - Aktuální
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 30/2020 2020 03. 12. 2020 - Aktuální
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Fryčovice na období 2021 - 2025 2020 02. 12. 2020 - Aktuální
Návrh rozpočtu obce Fryčovice na rok 2021 2020 02. 12. 2020 - Aktuální
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 2020 02. 12. 2020 - Aktuální
SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021 2020 30. 11. 2020 - Aktuální
SMOPO - Oznámení o ceně stočného od 1.1.2021 2020 30. 11. 2020 - Aktuální
Omezení úředních hodin obecního úřadu 2020 19. 10. 2020 - Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 2020 12. 10. 2020 - Aktuální
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2020 17. 9. 2020 - Aktuální
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků 2020 31. 8. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 2020 11. 8. 2020 - Aktuální
Ministerstvo Zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2020 03. 8. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Účetní závěrka Obce Fryčovice k 31.12.2019 2020 13. 7. 2020 - Aktuální

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!