Klikněte pro přečtení označeného textu! Správa poplatků, ceníky Formuláře: Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Ohlášení/osvobození k místnímu poplatku za komunální odpad-vlastník nemovitosti ohlášení_osvobození-poplatek_za_odpad_r.2019.pdf ohlášení_osvobození-poplatek_za_odpad_r.2020.pdf Odhlášení místního poplatku ze psů Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Ohlášení/Změna ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného Ceník platný pro rok 2021 Splatnost místních poplatků do 30. 4. Platbu poplatků můžete provést: v hotovosti na pokladně OÚ v kanceláři č. 108 převodem z účtu na účet obce č. 95521764/0600, VS: číslo popisné, poznámka: název poplatku a rok + počet osob Místní poplatek za psa 100 Kč/rok, za druhého a dalšího psa téhož majitele 150 Kč/rok  Místní poplatek za komunální odpad - 500 Kč/občana s TP v obci                                                               - 500 Kč/nemovitost osoby bez TP v obci Cena inzerce ve fryčovickém zpravodaji (barevná): - Celá strana velikosti A5 1200 Kč (s DPH) - ½ strany A5 750 Kč (s DPH) - ¼ strany A5 500 Kč (s DPH) Správa hřbitova: - Cena kolumbária 3682 Kč/10 let - Jednohrob 700 Kč/10 let - Dvojhrob 1400 Kč/10 let - Trojhrob 2100 Kč/10 let - Urnový hrob starý 500 Kč/10 let - Urnový hrob nový 2199 Kč/ 10 let Ceník pronájmu Kulturního sálu Fryčovice Cizí osoby, cizí organizace, spolky - všechny akce - 4033 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky Místní organizace, spolky - komerční ráz (ples, prod. akce atd.) - 1815 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky Místní organizace, spolky - společenský charakter (výroční schůze, členský večírek, výstavy atd.) - 1008 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky Místní občan - soukromé a rodinné akce - 1311 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky Kuchyň - 5 hod./500 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky, každá další započatá hodina 100 Kč Ubrus 21 Kč/ks, utěrka 12 Kč/ks Informace na telefonním čísle: 558 668 119

Správa poplatků, ceníky


Formuláře:


Ceník platný pro rok 2021

Splatnost místních poplatků do 30. 4.

Platbu poplatků můžete provést:

  • v hotovosti na pokladně OÚ v kanceláři č. 108
  • převodem z účtu na účet obce č. 95521764/0600, VS: číslo popisné, poznámka: název poplatku a rok + počet osob

Místní poplatek za psa 100 Kč/rok, za druhého a dalšího psa téhož majitele 150 Kč/rok 

Místní poplatek za komunální odpad - 500 Kč/občana s TP v obci

                                                              - 500 Kč/nemovitost osoby bez TP v obci

Cena inzerce ve fryčovickém zpravodaji (barevná):
Celá strana velikosti A5 1200 Kč (s DPH)
½ strany A5 750 Kč (s DPH)
¼ strany A5 500 Kč (s DPH)

Správa hřbitova:
Cena kolumbária 3682 Kč/10 let
Jednohrob 700 Kč/10 let
Dvojhrob 1400 Kč/10 let
Trojhrob 2100 Kč/10 let
Urnový hrob starý 500 Kč/10 let
Urnový hrob nový 2199 Kč/ 10 let

Ceník pronájmu Kulturního sálu Fryčovice

Cizí osoby, cizí organizace, spolky - všechny akce - 4033 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní organizace, spolky - komerční ráz (ples, prod. akce atd.) - 1815 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní organizace, spolky - společenský charakter (výroční schůze, členský večírek, výstavy atd.) - 1008 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní občan - soukromé a rodinné akce - 1311 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Kuchyň - 5 hod./500 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky, každá další započatá hodina 100 Kč

Ubrus 21 Kč/ks, utěrka 12 Kč/ks

Informace na telefonním čísle: 558 668 119

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!