Správa poplatků, ceníky


Formuláře:


Ceník platný pro rok 2020

Splatnost místních poplatků do 30. 4.

Platbu poplatků můžete provést:

  • v hotovosti na pokladně OÚ
  • převodem z účtu na účet obce č. 95521764/0600, VS: číslo popisné, poznámka: název poplatku a rok + počet osob

Místní poplatek za psa 100,- Kč/rok, za druhého a dalšího psa 150, Kč/rok 

Místní poplatek za komunální odpad - občané 500,- Kč/ osobu a rok 

Cena inzerce ve fryčovickém zpravodaji (barevná):
Celá strana velikosti A5 1200 Kč (s DPH)
½ strany A5 750 Kč (s DPH)
¼ strany A5 500 Kč (s DPH)

Správa hřbitova:
Cena kolumbária 3682 Kč/10 let
Jednohrob 700 Kč/10 let
Dvojhrob 1400 Kč/10 let
Trojhrob 2100 Kč/10 let
Urnový hrob starý 500 Kč/10 let
Urnový hrob nový 2199 Kč/ 10 let

Ceník pronájmu Kulturního sálu Fryčovice

Cizí osoby, cizí organizace, spolky - všechny akce - 4033 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní organizace, spolky - komerční ráz (ples, prod. akce atd.) - 1815 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní organizace, spolky - společenský charakter (výroční schůze, členský večírek, výstavy atd.) - 1008 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Místní občan - soukromé a rodinné akce - 1311 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky

Kuchyň - 5 hod./500 Kč + spotřeba energie + ubrusy a utěrky, každá další započatá hodina 100 Kč

Ubrus 21 Kč/ks, utěrka 12 Kč/ks

Informace na telefonním čísle: 558 668 119

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl